Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 17-ΧΙ-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Λονδίνον, 16.- Ο εν Τολέδω ανταποκριτής του Πρακτορείου Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι η αντίστασις των ερυθρών εις τον βόρειον τομέα της Μαδρίτης εκάμφθη όταν οκτώ βομβαρδιστικά αεροπλάνα, των οποίων προηγήθησαν εικοσιτέσσερα καταδιωκτικά, έρριψαν έκαστον τόννον βομβών επί των οχυρωμάτων των κυβερνητικών [δημοκρατικών] εν τη Πανεπιστημιακή Πόλει και παρά το δυτικόν πάρκον. Ολόκληρος η περιοχή είχε καλυφθή από μαύρους καπνούς και η πρώτη των εκρήξεων ηκούσθη από μεγάλης αποστάσεως. [Στη φωτογραφία η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης με εμφανή τα αποτελέσματα της μάχης. Η σχολή αυτή, κατά τις ημέρες που ακολούθησαν, κατεστράφη σχεδόν ολοσχερώς.]

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑ: Λονδίνον, 16.- Αγγέλλεται εκ Σαγκάης ότι αυστηροτάτη λογοκρισία επεβλήθη εν Ιαπωνία επί των ειδήσεων καθ’ ας η Ιαπωνία και η Γερμανία, παρά τας διαψεύσεις, καταρτίζουν αντικομμουνιστικήν συνθήκην. Εν Σαγκάη λέγεται ότι αι σχετικαί διαπραγματεύσεις ήρχισαν όταν ο Γερμανός πρεσβευτής Φον Ντίρξεν επέστρεψε προσφάτως εις Τόκιο εκ Βερολίνου.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Λονδίνον, 16.- Ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Αντονυ Ηντεν, ομιλών σήμερον εν τη Βουλή επί του ζητήματος της εκ μέρους της Γερμανίας καταγγελίας των όρων της συνθήκης των Βερσαλλιών των σχετικών με την ποταμοπλοΐαν, εξέφρασε την λύπην του διότι η Γερμανία άπαξ έτι εγκατέλειψε την οδόν των διαπραγματεύσεων, ασπασθείσα την μέθοδον της μονοπλεύρου ενεργείας. [...] Ραδιογράφημα εκ Βερολίνου αναφέρει σχετικώς ότι η Γερμανία, αφού επείσθη περί του αδυνάτου της επιτεύξεως συμφωνίας, ηναγκάσθη να προβή εις την μονόπλευρον ενέργειαν.

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΜΕ ΣΑΧΤ: Κατά πληροφορίας εκ Βερολίνου, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Εμμανουήλ Τσουδερός [...] έσχε δύο συνομιλίας μετά του δρος Σαχτ και των συνεργατών του. [...] Ο κ. Τσουδερός ανεχώρησεν εις Λονδίνον.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ