ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση αγροτικών δανείων από ATEbank με «κούρεμα» έως 50% και 100 δόσεις

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Η ρύθμιση των οφειλών γίνεται στο πλαίσιο του σχεδίου εκκαθάρισης της ATEbank.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Δάνεια

Διαγραφή της οφειλής έως και 50% και αποπληρωμή σε 100 δόσεις προβλέπει το πρόγραμμα ρύθμισης δανείων για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες που προωθείται από την εκκαθάριση της πρώην ΑΤΕbank. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ήδη από τους 23.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν ειδοποιηθεί περίπου 11.500, ενώ 4.500 έχουν κάνει χρήση των ευνοϊκών διατάξεων.

Μέσα από τη ρύθμιση της οφειλής ή ανάλογα τον συμβιβασμό που θα επιτευχθεί, η εκκαθάριση της πρώην ΑΤΕ επιδιώκει να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους κατ’ επάγγελμα αγρότες, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και να αποφύγουν τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει για τους ίδιους η μη εξυπηρέτηση του δανείου. Αντίστοιχα, η ρύθμιση θα επιτρέψει την αναβίωση οφειλών που θεωρούνται σήμερα ως μη εξυπηρετούμενες και την ανάκτηση μέρους του ποσού που έχει τεθεί σε οριστική καθυστέρηση. Διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση μιας οφειλής περιλαμβάνει δυνατότητες όπως η επιμήκυνση του δανείου, η μείωση του επιτοκίου και συνεπάγεται τη διαγραφή των τόκων και των προσαυξήσεων ενός δανείου. Αντίθετα, ο συμβιβασμός είναι πιο διευρυμένη έννοια και επιτρέπει και τη διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, με αποπληρωμή του δανείου εφάπαξ ή σε μικρότερες δόσεις.

Ειδικότερα, η ρύθμιση της οφειλής που προωθεί η εκκαθάριση της πρώην ΑΤΕbank προβλέπει:

• Εφάπαξ συμβιβασμό και εξόφληση δανείου με διαγραφή οφειλής έως και 50% (κατά περίπτωση και σε συνάρτηση των καλυμμάτων και του ανεξόφλητου κεφαλαίου).

• Ρύθμιση με σημαντικό περιορισμό της οφειλής. Η τήρηση της ρύθμισης από την πλευρά του δανειολήπτη μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της οφειλής έως και 50% στη λήξη της σύμβασης.

• Η αποπληρωμή μπορεί να φτάσει τις 100 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τη δυνατότητα του δανειολήπτη.

• Ευνοϊκό επιτόκιο, που διαμορφώνεται με βάση το euribor 1 μήνα πλέον περιθωρίου 4% και τις εισφορές του ν. 128/75

• Η ενεργοποίηση της ρύθμισης προϋποθέτει την καταβολή προκαταβολής από την πλευρά του δανειολήπτη, το ύψος της οποίας συμφωνείται με την εκκαθάριση.

• Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της ρύθμισης αναβιώνει και είναι απαιτητή η συνολική οφειλή.

Οι ρυθμίσεις αφορούν τοκοχρεολυτικά δάνεια αγροτών, επαγγελματικά και επιχειρηματικά δάνεια ή οφειλές από αλληλόχρεους λογαριασμούς, τα οποία παρέμειναν στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας που ετέθη σε εκκαθάριση, κατά τη διαδικασία εξυγίανσης. Σημειώνεται ότι το υγιές χαρτοφυλάκιο μεταβιβάστηκε το 2012 στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, που ανέλαβε εκτός από τις καταθέσεις και το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο δανείων της ΑΤΕ. Το κεφαλαιακό κενό κλήθηκε να αναλάβει την περίοδο εκείνη το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς η τράπεζα είχε βρεθεί κάτω από το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, ενώ τα έσοδα από την αναβίωση των ρυθμίσεων αποπληρώνουν τη συμμετοχή του ΤΧΣ στη διαδικασία της εξυγίανσης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ