ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

Ο όγκος της μετοχής του Νηρέα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Χρηματιστήριο

Νηρέας
Νέες κοινές μετοχές

Αξιοπρεπή εικόνα παρουσίασε η εμπορευσιμότητα της μετοχής του Νηρέα, καθώς στις τελευταίες συνεδριάσεις περισσότερα από 200.000 τεμάχια άλλαξαν χέρια. Ταυτόχρονα η μετοχή σε εβδομαδιαία βάση ενισχύθηκε 10,19%. Χθες ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 215.273 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 64.581,90 ευρώ, λόγω μετατροπής 4.850 ομολογιών σε 215.273 μετοχές, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό της εταιρείας.

Μουζάκης
Προς ενοικίαση ακινήτων

Εβδομαδιαία άνοδος 8,63% κατέγραψε η μετοχή της εισηγμένης εταιρείας κλωστών «Μουζάκης». Ο τίτλος της εταιρείας έφθασε να διαπραγματεύεται στα επίπεδα του 0,151 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει σημαντικά ακίνητα προς αξιοποίηση στο λεκανοπέδιο Αττικής. Η διοίκηση στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις έχει δηλώσει ότι διατίθεται να προχωρήσει στην ενοικίαση κάποιων ακινήτων. Μάλιστα, ακόμη και κατά την τρέχουσα περίοδο της κρίσης, υπάρχουν κατά διαστήματα σχετικές κρούσεις και συζητήσεις από ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Mevaco
Πρόβλεψη αύξησης τζίρου

Οριακές εβδομαδιαίες απώλειες σε ποσοστό 1,09% κατέγραψε η μετοχή της εισηγμένης Mevaco.
Η επιχείριση εξάγει σήμερα πάνω από το 50% της παραγωγής της και στοχεύει ν’ αυξήσει τον δείκτη εξωστρέφειας την επόμενη χρονιά. Η διοίκηση της εισηγμένης στη φετινή ετήσια συνέλευση των μετόχων είχε εκτιμήσει ότι για το σύνολο του 2016 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας θα φθάσει τα 20 εκατ. ευρώ έναντι 17,5 εκατ. ευρώ που είχε διαμορφωθεί ο τζίρος της την παρελθούσα οικονομική χρήση.

Ακρίτας
Επιχειρηματικό σχέδιο

Σημαντική ενίσχυση παρουσίασε η μετοχή της εισηγμένης Ακρίτας, καταγράφοντας εβδομαδιαία κέρδη 20% και κλείνοντας στο 0,144 ευρώ στη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης 17 Νοεμβρίου 2016. Η διοίκηση εκπονεί επιχειρηματικό σχέδιο για την επιστροφή του ομίλου σε θετικά αποτελέσματα και έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διατήρηση και ενίσχυση του ορθολογικού μείγματος πωλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό με τη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου πωλήσεων, ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στην ποιοτική αναβάθμιση του πελατολογίου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ