ΕΛΛΑΔΑ

«Οι μελέτες κτηματογράφησης έχουν πολλά σοβαρά λάθη»

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Το Κτηματολόγιο πρέπει να αναθεωρηθεί ως προς τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του, ειδάλλως δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2020. Αυτό υποστηρίζει η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα πλήθος σοβαρών λαθών στις μελέτες κτηματογράφησης.

Το συλλογικό όργανο των συμβολαιογράφων εκτιμά ότι το κτηματολόγιο στη χώρα μας στήθηκε σε εντελώς λανθασμένη βάση. «Το όλο εγχείρημα έτσι όπως σχεδιάστηκε προϋπέθετε επανακαταχώριση όλων των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από την αρχή, σαν η Ελλάδα προηγουμένως να μην είχε καμία υποδομή.

Δηλαδή, ενώ όλα τα εμπράγματα δικαιώματα είναι σχολαστικά μετεγγραμμένα στα υποθηκοφυλακεία της χώρας, το υπάρχον σύστημα αγνοήθηκε και ζητήθηκε η εκ νέου δήλωση των δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

«Ωστόσο, την ίδια στιγμή αγνοήθηκε εντελώς η ανάγκη για νομική επεξεργασία των νέων αυτών δηλώσεων. Η σταδιακή απομάκρυνση των νομικών επιστημόνων από τη διαδικασία κτηματογράφησης αλλά και κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου (όπου λειτουργεί, βεβαίως) οδηγεί σε σφάλματα που για να διορθωθούν αυξάνουν το κόστος της διαδικασίας».
Οπως υποστηρίζουν οι συμβολαιογράφοι:

• Διαπιστώθηκε η ύπαρξη πολλών και σοβαρών λαθών στις μελέτες κτηματογράφησης, τόσο κατά το πιλοτικό στάδιο της λειτουργίας των μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων, όσο και στις νεότερες μελέτες. «Υπάρχει δε σημαντικό ποσοστό ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί, παρά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της περιοχής στην οποία βρίσκονται, ενώ τα λάθη στις αρχικές δηλώσεις είναι πάρα πολλά (π.χ. στην Ανατολική Αττική και στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης το ποσοστό των συνολικών λαθών ανέρχεται σε 70%)», αναφέρεται.

• Η εξαίρεση, στα αρχικά στάδια, του Δημοσίου από την υποχρέωση δήλωσης της περιουσίας του αποδεικνύεται επικίνδυνη, καθώς «πολλές από τις εσφαλμένες αρχικές εγγραφές βασίστηκαν σε ψευδείς ή ελλιπείς δηλώσεις των δικαιούχων ή των φερομένων ως δικαιούχων, οι οποίοι είτε δήλωσαν εσφαλμένα ή και αναληθή δικαιώματα επί ακινήτων τα οποία δεν τους ανήκαν, είτε υπέδειξαν εσφαλμένες θέσεις ή όρια των ακινήτων τους, είτε δεν δήλωσαν καθόλου την ακίνητη περιουσία τους».

• Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δήλωσαν όπως θα έπρεπε τα εγγεγραμμένα υπέρ αυτών βάρη επί των κτηματογραφούμενων ακινήτων, με συνέπεια να γεννάται σοβαρότατο ζήτημα ασφάλειας δικαίου για τις αρχικές εγγραφές.

• Η απουσία δασικών χαρτών κινδυνεύει «να τινάξει πολλές μελέτες κτηματογράφησης στον αέρα».

• H λειτουργία του ελληνικού Κτηματολογίου «συνοδεύεται από μια ιδιότυπη ηλεκτρονική γραφειοκρατία, η οποία επιβαρύνει οικονομικά τον συναλλασσόμενο πολίτη και έτσι το έργο, που όφειλε να είναι γρήγορο, ασφαλές και φιλικό στον χρήστη, αποδείχτηκε χρονοβόρο, αναξιόπιστο και μη ευέλικτο».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ