ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 16,8% του ΑΕΠ για πληρωμές χρέους

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στα 319,2 δισ. ευρώ αναμένεται να αυξηθεί το δημόσιο χρέος το 2017, από 315,4 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί φέτος. Ωστόσο, παρά την αύξησή του σε απόλυτο μέγεθος, ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται πως θα καταγράψει μείωση στο 176,5% του ΑΕΠ –από 180,3% του ΑΕΠ– εξαιτίας της προβλεπόμενης μεγέθυνσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Παράλληλα, οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για το 2017 (μαζί με την αναχρηματοδότηση των εντόκων γραμματίων) υπολογίζονται σε περίπου 16,8% του ΑΕΠ. Ποσοστό υψηλότερο του ορίου του 15% του ΑΕΠ, που έχει τεθεί ως κριτήριο για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Να σημειωθεί ότι το 16,8% του ΑΕΠ για το 2017 αντιστοιχεί σε 30,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,8 δισ. ευρώ ή 8,2% του ΑΕΠ προορίζονται για αναχρηματοδότηση εντόκων γραμματίων.

Πέραν αυτών, στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού του 2017 υπάρχει αναφορά και για επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές «το συντομότερο δυνατόν». Στον προϋπολογισμό το οικονομικό επιτελείο σημειώνει πως «τα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους αναμένεται να τύχουν εφαρμογής από τα τέλη του τρέχοντος έτους έως τη λήξη του παρόντος προγράμματος, δηλαδή μέχρι τα μέσα του 2018». Και επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο επίτευξης των τεθέντων στόχων βιωσιμότητας και δυνατότητας εξυπηρέτησης, στόχος είναι η «επανέναρξη της δραστηριότητας της χώρας στις διεθνείς αγορές, το συντομότερο δυνατόν, συμπεριλαμβανομένης και της εκδοτικής».

Επίσης, στον προϋπολογισμό υπάρχει ειδική αναφορά και στο εργαλείο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού (repos) από τους φορείς του Δημοσίου. Ηδη, το υπουργείο Οικονομικών αξιοποιεί περίπου το 75% του συνόλου των ταμειακών διαθεσίμων των εν λόγω φορέων.

Για το 2017 θα συνεχιστούν «η περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνση του προγράμματος αυτού με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση της δημιουργίας ενιαίου λογαριασμού διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων», όπως αναφέρεται. Να σημειωθεί ότι μέσω repos το Δημόσιο χρησιμοποιεί ρευστότητα της τάξης των 12 δισ. ευρώ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ