ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση λειτουργικών κερδών 47,1% από τον όμιλο Υγεία το 9μηνο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αύξηση στον κύκλο εργασιών, αλλά και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2016 ο όμιλος Υγεία.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 167,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,2% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2015. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2016 κατέγραψαν αύξηση κατά 47,1% και ανήλθαν στα 21,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, όπως διευκρινίζεται από τον όμιλο Υγεία, τα ενοποιημένα αποτελέσματα των ενδιάμεσων περιόδων 2016 και 2015 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back) κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, παρότι και το 2016 η ύφεση συνέχισε να υφίσταται και να επηρεάζει αρνητικά την ελληνική επιχειρηματικότητα, ο όμιλος συνεχίζει, χάρη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του, να επιδεικνύει αυξητικούς ρυθμούς λειτουργικής κερδοφορίας και κύκλου εργασιών επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο. Στον όμιλο Υγεία, βασική στόχευση αποτελούν η έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και η εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων που θα εξασφαλίσουν τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία, την κεφαλαιακή ισχυροποίηση, την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και τη συνεχώς αυξανόμενη λειτουργική κερδοφορία.

Παράλληλα, με την αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού ο όμιλος προσβλέπει στη δημιουργία σύγχρονων και ευέλικτων εταιρικών δομών που προάγουν την επιστημονική και επιχειρηματική αποτελεσματικότητα του εισηγμένου ομίλου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ