ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 26 εκατ. για την Εθνική το εννεάμηνο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Βελτίωση μεγεθών παρουσίασε στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016 ο όμιλος Εθνικής Τράπεζας, αποτέλεσμα που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση που καταγράφηκε στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων. Σε ενοποιημένο επίπεδο η Εθνική παρουσίασε στο τέλος Σεπτεμβρίου κέρδη (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ύψους 26 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,7 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Η επιστροφή σε κερδοφόρο τροχιά οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των κερδών από τη ΝΑ Ευρώπη, τα οποία ανήλθαν στα 81 εκατ. ευρώ έναντι 43 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2015, αλλά και στη σταθεροποίηση της εικόνας στην Ελλάδα (-55 εκατ. από -1,74 δισ.). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η διοίκηση της τράπεζας υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνει τον δραστικό περιορισμό των δραστηριοτήτων στη ΝΑ Ευρώπη.

Τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 5,2% στο εννεάμηνο, παρά τη μικρή συρρίκνωσή τους (-0,6%) στο τρίτο τρίμηνο. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2%, ενώ στο τρίτο τρίμηνο συρρικνώθηκαν κατά 0,6%. Η υλοποίηση το επόμενο διάστημα του προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών εντός του 2017. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο κατά 1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, που σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας αντανακλά τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές δανείων. Από την αρχή του έτους, η συνολική μείωση των NPEs ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ, ενώ ο σχετικός δείκτης περιορίστηκε στο 46,4% από 47,9% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό κάλυψης των NPEs από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 56,8% στην Ελλάδα και σε 56,3% σε επίπεδο ομίλου. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 35,4% στην Ελλάδα και 34,1% σε επίπεδο ομίλου, ενώ ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε σε 74,5% στην Ελλάδα (72,9% σε επίπεδο ομίλου).

Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης (ΕLA) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μειώθηκε κατά 13,1 δισ. από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων τον Ιούνιο του 2015 και πλέον έχει περιοριστεί στα 4,5 δισ. Η αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ σε συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση του υπολοίπου δανείων (-5,6%), οδήγησε τον δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις στο 89% στην Ελλάδα.

Σε ισχυρά επίπεδα διαμορφώνεται η κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου, καθώς ο δείκτης CET 1 ανήλθε στο 16,9%, εξαιρώντας τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα - CoCos αλλά συνυπολογίζοντας το όφελος από την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης που ολοκληρώθηκε στο τέλος Οκτωβρίου 2016. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων κεφαλαιακών ενεργειών, o δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,3%.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης σημείωσε: «Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη συνεχή ισχυροποίηση του ισολογισμού και τη βελτιούμενη λειτουργική απόδοση της τράπεζας. Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ΕΤΕ μείωσε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ από την αρχή της χρονιάς, αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις, καθώς και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων. Δεδομένης αυτής της επίδοσης, οι στόχοι για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα είναι επιτεύξιμοι».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ