ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

Ο όγκος της μετοχής της ΕΥΔΑΠ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Χρηματιστήριο

ΕΥΔΑΠ
Διανομή μερίσματος

Xθες ήταν η τελευταία συνεδρίαση της μετοχής της ΕΥΔΑΠ στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap, καθώς από την ερχόμενη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου η μετοχή θα διαπραγματεύεται στην κατηγορία χαμηλής εμπορευσιμότητας. Την ερχόμενη Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ ύστερα από έγγραφο αίτημα των μετόχων πλειοψηφίας, «Ελληνικό Δημόσιο» και ΤΑΙΠΕΔ, με θέμα τη διανομή μερίσματος ύψους 40.470.000 ευρώ (0,38 ευρώ/μετοχή μεικτό).

Λούλη
Προβλέψεις

Κέρδη ύψους 4,79% σημείωσε η μετοχή της αλευροβιομηχανίας Λούλη αυτή την εβδομάδα και ο τίτλος έκλεισε στο 1,53 ευρώ στη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, για το σύνολο του 2016 «ο κύκλος εργασιών θα κυμανθεί στα 100 εκατ. ευρώ και στα 95 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, και τα κέρδη προ φόρων στα 4,1 εκατ. ευρώ και στα 3,8 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, ενώ το EBITDA εκτιμάται να αποτελέσει το 9,5%-10% του κύκλου εργασιών».

Φίλιππος Νάκας
Επιστροφή κεφαλαίου

Oριακές εβδομαδιαίες απώλειες 1,21% κατέγραψε η μετοχή του μουσικού οίκου Φίλιππος Νάκας στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις. Η ετήσια συνέλευση αποφάσισε να επιστραφεί κεφάλαιο 0,10 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους της εταιρείας. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,70 ευρώ και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί επιστροφή κεφαλαίου 634.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Κρητών Αρτος
Ανάπτυξη πωλήσεων

Σε θετικό έδαφος κινήθηκε η μετοχή της «Κρητών Αρτος» στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., σημειώνοντας εβδομαδιαία κέρδη 2,7%. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας από τον Μαρινόπουλο ανέρχεται στο ποσό των 750.000 ευρώ, εκ των οποίων 640.000 ευρώ είναι καλυμμένες με επιταγές που ήδη έχουν σφραγιστεί λόγω μη πληρωμής αυτών. Υλοποιώντας η διοίκηση συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης πωλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό ήδη το πρώτο εξάμηνο του 2016, η αξία πωλήσεων που απωλέσθη από την εταιρεία Μαρινόπουλος έχει καλυφθεί.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ