ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερτετραπλασιασμός κερδών για τον όμιλο Quest το εννεάμηνο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μεγάλη αύξηση κύκλου εργασιών και υπερ-τετραπλασιασμό κερδών παρουσιάζει στο 9μηνο ο όμιλος Quest. Ειδικότερα η εταιρεία παρουσίασε ενοποιημένα έσοδα ύψους 266,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 13,8% σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2015. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ύψους 13,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3,23 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 35% στα 21,9 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εκτοξεύθηκαν από 0,3 εκατ. στο 9μηνο του 2015, σε 8,1 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2016.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (Capex) ανήλθαν σε 13,5 εκατ. ευρώ, έναντι 11,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη που σημείωσε ο όμιλος διαδραμάτισαν δραστηριότητες-κλειδιά του ομίλου Quest. Μεταξύ αυτών η θυγατρική Cardlink, η οποία χάρις και στους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων στην Ελλάδα πέτυχε στο 9μηνο αύξηση εσόδων 85%. Επίσης σημαντική αύξηση κατά 23,5% σημείωσαν τα έσοδα της θυγατρικής εταιρείας Unisystems, ενώ κατά 18% διευρύνθηκαν τα έσοδα από τις εμπορικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την Apple στην Ελλάδα. Τέλος, θετική πορεία είχε και η ACS, με δραστηριότητες στον τομέα των ταχυμεταφορών. Η εταιρεία σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 8,8%, φτάνοντας τα 64,2 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση στην κερδοφορία προήλθε κυρίως από τον τομέα δραστηριοτήτων ενέργειας του ομίλου Quest. H Quest Energy παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους ύψους ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε καθοριστικά το έκτακτο έσοδο ύψους 1,4 εκατ. ευρώ από την πώληση της εταιρείας Ανεμοπύλη Α.Ε. Εν γένει, ωστόσο, οι επιχειρήσεις του ομίλου Quest βελτίωσαν την κερδοφορία τους πρώτους 9 μήνες του έτους.

Η μητρική εταιρεία παρουσίασε έσοδα 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2015. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,3 κατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ πέρυσι και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,8 εκατ. έναντι οριακής ζημίας που σημειώθηκε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ