Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 30-ΧΙ-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο’ ΝΗΛ: Γεννηθείς εις την Νέαν Υόρκην, από πατέρα Ιρλανδόν, ηθοποιόν το επάγγελμα, ο Ευγένιος Ο’ Νηλ, ο δραματικός συγγραφεύς που εβραβεύθη κατ’ αυτάς με το Νομπέλ, είναι ηλικίας 46 ετών. Ηρχισε τας σπουδάς του εις το Πανεπιστήμιον του Πρίνσετον του οποίου πρύτανις κατά την εποχήν εκείνην ήτο ο Γούντρω Ουίλσων, ο κατόπιν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ο’ Νηλ όμως γρήγορα απεβλήθη από το Πανεπιστήμιον και έκτοτε ήρχισε μίαν πολυτάραχον και περιπετειώδη ζωήν. […] Ο Ο’ Νηλ κατέχει εις την Αμερικήν την θέσιν που κατείχαν εις την Ευρώπην ο Ζολά, ο Φλομπέρ ή ο Ιψεν. Αλλά η Ευρώπη της εποχής εκείνης ήτο πολύ ολιγώτερον επιφυλακτική από την Αμερικήν της χθες ή ίσως από την Αμερικήν της σήμερον. Οταν το 1924 εις ένα μικρόν θέατρον της Νέας Υόρκης εδόθη ένα έργον του Ο’ Νηλ, «Πόθοι κάτω από τις λεύκες», αι αμερικανικαί εφημερίδες εζήτησαν από την αστυνομίαν να απαγορεύση τας παραστάσεις. Και πρέπει να ομολογηθή ότι, εις τα δράματα του Ο’ Νηλ, αι δολοφονίαι, αι αυτοκτονίαι, οι παράφρονες συναντώνται συχνότατα. […] «Ιδέτε πόσον είμαι άγριος, φαίνεται σαν να λέγη εις κάθε γραμμήν, ιδέτε πώς αγαπώ τους εκκεντρικούς, τα εξαιρετικά όντα, τους νέγρους, τα παρθένα δάση και τας καταστροφάς. Ιδέτε πόσον είμαι αληθινά επαναστατημένος.» Ερχονται στιγμές, όπως γράφει ο Πωλ Μοράν, που υποπτεύεται κανείς ότι ο Ο’ Νηλ είναι «ένας λογικευόμενος παράφρων, ένας αναρχικός, προικισμένος με ζωηρότατον αίσθημα της πραγματικότητος, ένας θαυμάσιος “μάνατζερ” ωργανωμένης παραφροσύνης». […].
ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ:  (Τα νέα βιβλία.) Κλέωνος Παράσχου: Ιων Δραγούμης. (Κριτική μελέτη). Σχ. 8ον. Σελ. 400. Εκδ. «Πυρσός» 1936. Δρ. 100.
ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΜΟΣ: «Ιστορία ενός παιδιού», του Νίκου Βέλμου. Κριτικαί σημειώσεις του κ. Αιμ. [ιλίου] Χ. [ουρμουζίου].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ