ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καταβολή επιχορηγήσεων σε οκτώ επενδυτικά σχέδια στα Ιόνια Νησιά

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ

Από τις οκτώ επενδύσεις που θα λάβουν τμήμα της επιχορήγησης του Αναπτυξιακού, οι έξι αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την καταβολή τμήματος των επιχορηγήσεων 8 επενδυτικών σχεδίων –εκ των οποίων τα 6 αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες– τα οποία είχαν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους.

Τα 4 επενδυτικά σχέδια πρόκειται να υλοποιηθούν στην Κέρκυρα, τα 3 στη Ζάκυνθο και το 1 στη Λευκάδα. Οι επενδύσεις στην Κέρκυρα αφορούν τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου Kontokali Bay (3/7 της εγκριθείσας επιχορήγησης), την επέκταση και εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μονάδας Θέρετρο Υδάτινο Πάρκο II με αναβάθμισή της στην κατηγορία των 4 αστέρων (1/7 της εγκριθείσας επιχορήγησης), τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου Παλαιοκαστρίτσα (1/7 της εγκριθείσας επιχορήγησης) και την ίδρυση μονάδας έτοιμου σκυροδέματος Εργομπετόν ΑΕΒΕ (1/7 της εγκριθείσας επιχορήγησης). Η επένδυση στη Λευκάδα αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 2 αστέρων –η οποία είχε διακόψει τη λειτουργία της– με αναβάθμισή της στην κατηγορία των 3 αστέρων από την εταιρεία Θ. Μίγκος και ΣΙΑ Ε.Ε. (1/7 της εγκριθείσας επιχορήγησης). Οι επενδύσεις στη Ζάκυνθο αφορούν τον εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου από την εταιρεία Μάργαρης Λ. ΣΙΑ Ο.Ε. (1/7 της εγκριθείσας επιχορήγησης), τον εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων Golden Bay (2/7 της εγκριθείσας επιχορήγησης) και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων Μένανδρος μέσω ΕΣΠΑ.

Το ποσό που θα λάβουν σε αυτή την τμηματική καταβολή τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρει η περιφέρεια, με τη νέα νομοτεχνική βελτίωση κατάφερε να «ξεπαγώσει» τα επενδυτικά σχέδια που είχαν εγκριθεί από το 2011 και ξεκίνησε την καταβολή των δόσεων με αποπληρωμή που θα καθοριστεί από την πορεία ολοκλήρωσης και ελέγχου του κάθε σχεδίου.

Στο μεταξύ, ο κ. Γαλιατσάτος υπέγραψε πρόσφατα και εννέα προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 41,7 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για προσκλήσεις που αφορούν διάφορους τομείς όπως τουρισμό, περιβάλλον, πολιτισμό, ύδρευση, οδική ασφάλεια και έρευνα. Μεταξύ των προσκλήσεων περιλαμβάνεται και η ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφικής. Η πρόσκληση απευθύνεται προς τα ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και τα ερευνητικά ιδρύματα της περιφέρειας και στο πλαίσιό της θα χρηματοδοτηθούν δημόσιου χαρακτήρα ερευνητικές τους δράσεις που μπορούν να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό τομέα (αλυσίδες αξίας ελαιολάδου, οίνου, κτηνοτροφίας κ.ά.).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ