ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: 1,19 δισ. τα καθαρά κέρδη το 2016

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: EKT

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε χθες ότι αύξησε τα καθαρά κέρδη της το 2016, κυρίως χάρη στα αυξημένα έσοδα-τόκους από τη μαζική αγορά ομολόγων. Ο ενοποιημένος ισολογισμός του ευρωσυστήματος (ΕΚΤ και οι 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες) αυξήθηκε κατά 32%, στα 3,7 τρισ. ευρώ. Στόχος του προγράμματος αγοράς ομολόγων, που έχει αρχίσει να εκτελείται από τον Μάρτιο του 2015, είναι η επαναφορά του πληθωρισμού κοντά στο 2% και η ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρωζώνης.

Τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ ανήλθαν το 2016 στο 1,19 δισ. ευρώ, αυξημένα από το ποσό του 1,08 δισ. το 2015. Τα καθαρά έσοδα-τόκοι ανήλθαν, συνολικά, σε 1,64 δισ. ευρώ, έναντι 1,47 δισ. ευρώ το 2015. Τα καθαρά έσοδα από τις αγορές ομολόγων που έκανε η ΕΚΤ στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης (QE) αυξήθηκαν κατά 275 εκατ. ευρώ, στα 435 εκατ. ευρώ το 2016. Τα έσοδα της ΕΚΤ από τα δύο πρώτα προγράμματα καλυμμένων ομολογιών και το Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων (SMP), δηλαδή τα κρατικά ομόλογα που είχε αγοράσει η ΕΚΤ στην αρχή της κρίσης δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης, ανήλθαν σε 88 εκατ. και 520 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα έσοδα της κεντρικής τράπεζας από τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 370 εκατ. ευρώ (από 283 το 2015).

Η αύξηση, από τον Μάρτιο του 2016, του ύψους των μηνιαίων αγορών ομολόγων που πραγματοποιεί η ΕΚΤ στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης από τα 60 δισ. στα 80 δισ. ευρώ οδήγησε σε διπλασιασμό της αξίας των ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ, στο 1,65 τρισ. ευρώ. Ο ενοποιημένος ισολογισμός του ευρωσυστήματος αυξήθηκε κατά 32% στα 3,66 τρισ. ευρώ.

Παράλληλα, στη διάρκεια του 2016 αυξήθηκαν τα έσοδα αλλά και οι δαπάνες της ΕΚΤ, στο πλαίσιο της άμεσης εποπτείας των συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης. Τα τέλη που επιβλήθηκαν στις εποπτευόμενες τράπεζες ανήλθαν στα 382 εκατ. ευρώ (από 277 το 2015). Οι δαπάνες του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) αυξήθηκαν το 2016, εξαιτίας της αύξησης του συνολικού αριθμού του προσωπικού, της μετεγκατάστασης σε νέα κτίρια και της παροχής υποδομών στατιστικής και πληροφορικής. Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν στα 467 εκατ. ευρώ, από 441 εκατ. ευρώ το 2015, και οι λοιπές διοικητικές δαπάνες αυξήθηκαν στα 487 εκατ. ευρώ, από 423 εκατ. ευρώ το 2015.

Από τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ 966 εκατ. ευρώ  διανεμήθηκαν στις εθνικές κεντρικές τράπεζες στις 31 Ιανουαρίου. Τα εναπομείναντα κέρδη –227 εκατ. ευρώ– θα διανεμηθούν σήμερα. Τα κέρδη διανέμονται ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει κάθε εθνική κεντρική τράπεζα, το οποίο με τη σειρά του καθορίζεται ανάλογα με το ποσοστό που αποτελεί το ΑΕΠ κάθε κράτους-μέλους επί του συνόλου του ΑΕΠ της Ευρωζώνης.

Επιμένει στο QE

Τη συνέχιση της τρέχουσας επεκτατικής νομισματικής πολιτικής και του προγράμματος αγοράς ομολόγων «ώστε να υπάρχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας», υποστήριξαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν χθες. Οι κεντρικοί τραπεζίτες φάνηκε ότι δεν είχαν ιδιαίτερη διάθεση για άρση του προγράμματος αγοράς ομολόγων και μάλιστα άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των αγορών, εφόσον χρειαστεί. Η αύξηση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης στο 1,9% τον Ιανουάριο έχει εντείνει τις πιέσεις, από τη Γερμανία κυρίως, ώστε να αρχίσει η συζήτηση για τη σταδιακή άρση του προγράμματος. Η συντριπτική πλειονότητα των κεντρικών τραπεζιτών θεωρεί παροδική την άνοδο του πληθωρισμού, διότι οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών της ενέργειας. Ο λεγόμενος «δομικός πληθωρισμός» (όπου δεν υπολογίζεται η επίπτωση των ευμετάβλητων τιμών της ενέργειας και των επεξεργασμένων τροφίμων) παραμένει στο 0,9%. Η ΕΚΤ θα ήθελε να μην αλλάξει πολιτική προτού γίνουν οι εκλογές σε Ολλανδία, Γαλλία και Γερμανία.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ