Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 17-ΙΙ-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

H MAXH ΤΟΥ ΧΑΡΑΜΑ: Παρίσιοι, 16.- Το Πρακτορείον Χαβάς πληροφορείται εκ Μαδρίτης ότι εις το μέτωπον παρά τον ποταμόν Χαράμα πλήρης σχεδόν ηρεμία επεκράτησε καθ’ όλην την ημέραν σήμερον και η κατάστασις παραμένει αμετάβλητος. Η οδός από της Αργκάντα προς την Γέφυραν Αργκάντα ευρίσκεται πάντοτε υπό το πυρ του πεζικού και των μυδραλλιοβόλων των εθνικιστών [φρανκικών]. Αι εθνικαί δυνάμεις κατέχουν το ύψωμα το δεσπόζον εις μέγα μήκος του ποταμού, κατηύθυνον δε πολλάς επιθέσεις κατά του Μορότα Ταχούνα, οπόθεν οι ερυθροί ήρχισαν υποχωρούντες.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΙΔΩΝ: Θεσσαλονίκη, 16.- Επιτροπή εξ αρμοδίων υπαλλήλων ενήργησε σήμερον έλεγχον εις τα ιδιωτικά χρηματοκιβώτια των Τραπεζών. Ο έλεγχος θα συνεχισθή και αύριον.

ΜΕΛΑΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟ: Ο θίασος Αλίκης – Μουσούρη – Νέζερ, τρίτον εις την σειράν έργων του «Καινούργιου Θεάτρου» αναβιβάζει εντός της εβδομάδος, με σκηνοθέτην του τον Ακαδημαϊκόν κ. Σπύρον Μελάν, το λυρικό παραμύθι «Ρόδο του Ισπαχάν». Το κείμενον και οι στίχοι έχουν γραφεί από τον νέον συγγραφέα κ. Αλ. Σακελλάριον, η δε μουσική από τον κ. Χρ. Κ. Χαιρόπουλον.

HEBERT JOHN CLIFFORD GRIERSON: Ο πρύτανις του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου κ. Γκρίερσον θα ομιλήση την Δευτέραν, 22 τρεχ., και ώραν 5.30 μ.μ. Εις την αίθουσαν του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Αμερικής 8) με θέμα: «Προφήται Εβραίοι και Ελληνικαί τραγωδίαι».

ΕΛΕΝΗ ΝΤΕ ΡΟΖΕ: (Ρεκλάμα.) Ακούστε το νέο μου σουξέ «Σβύνω». Ταγκό. Δίσκος Νο Α.Ο 2371. Ελένη ντε Ροζέ. His Master’s Voice. Γεν. Αντιπρ. Αφοι Λαμπρόπουλοι.

Ο ΖΥΘΟΣ ΦΙΞ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ: Θεσσαλονίκη, 16.- Επειδή εις το εργοστάσιον ζυθοποιίας Φιξ ανευρέθησαν 900.000 κιλά αποθεμάτων ζύθου, τα οποία είναι αρκετά διά να εξυπηρετήσουν επί εξάμηνον την κατανάλωσιν, η Γενική Διοίκησις διέταξε τα αγορανομικά τμήματα όπως υποβιβάσουν την τιμήν του ζύθου εις τα παλαιά της επίπεδα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ