ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό χρέη άνω των 20.000 ευρώ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθμιση, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπ. Οικονομίας, είναι η αναδιάρθρωση των οφειλών βάσει της συμφωνίας που θα γίνει να μη φέρει οποιονδήποτε από τους μη συμβαλλόμενους πιστωτές σε χειρότερη θέση από αυτή που θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αποπληρωμή των πιστωτών με βάση τη δυνατότητα που έχει μια επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας και «κούρεμα» του υπολοίπου της οφειλής στο τέλος της περιόδου που θα συμφωνηθεί, και εφόσoν ο οφειλέτης τηρήσει πιστά τη συμφωνία, επιτρέπει η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού που προβλέπεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Η πρόταση για την αποπληρωμή των οφειλών θα βασίζεται στα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις προσεχείς τουλάχιστον τρεις οικονομικές χρήσεις. Προϋπόθεση είναι η αναδιάρθρωση των οφειλών, βάσει της συμφωνίας που θα γίνει, να μη φέρει οποιονδήποτε από τους μη συμβαλλόμενους πιστωτές σε χειρότερη θέση από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης. Η δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου από την πλευρά του υπουργείου Οικονομίας δεν σημαίνει ότι πρόκειται για το οριστικό κείμενο, καθώς τα επίμαχα θέματα που αποτελούσαν μέχρι σήμερα αντικείμενο διαφωνίας με τους θεσμούς παραμένουν ανοιχτά. Τα βασικότερα από αυτά είναι:

• Το ύψος των οφειλών που θα ενταχθούν στη διαδικασία. Πρόταση του υπουργείου είναι τα 20.000 ευρώ, ενώ οι θεσμοί αντιπροτείνουν 50.000 ευρώ.

• Ο χρόνος κατά τον οποίο έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα. Με βάση την πρόταση του υπουργείου στη διαδικασία μπορούν να ενταχθούν όσες οφειλές προς τις τράπεζες ήταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 σε 3μηνη καθυστέρηση ή ρυθμίστηκαν μετά την 1η Ιουλίου, ενώ σε ό,τι αφορά το Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) προτείνεται να ενταχθούν οι βεβαιωμένες οφειλές έως τα τέλη του 2016. Αντίθετα οι θεσμοί θέτουν όριο την 30ή Ιουνίου 2016 τόσο για τις οφειλές προς το Δημόσιο όσο και για τις οφειλές προς τις τράπεζες.

• Το κατά πόσον θα ενταχθούν στη ρύθμιση οι παρακρατούμενοι φόροι (ΦΠΑ και ΦΜΥ), όπως επίσης ο αριθμός των δόσεων που θα συμφωνηθεί και

• Η ευθύνη των εγγυητών, για τους οποίους το υπουργείο προτείνει να ισχύσει το «κούρεμα» που θα συμφωνηθεί με τους πιστωτές, ενώ οι θεσμοί ζητούν την εξαίρεσή τους.

Στόχος από την πλευρά του υπουργείου είναι, πάντως, η σχετική πρόταση να αποτελέσει τη βάση συζήτησης με τους θεσμούς κατά την έλευσή τους στην Αθήνα από την προσεχή Τρίτη. Σημείο συμφωνίας είναι πάντως ότι για να ενταχθεί κάποια επιχείρηση ή επαγγελματίας στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα πρέπει εφόσον τηρεί απλογραφικό σύστημα να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης ή εφόσον τηρεί διπλογραφικό σύστημα να έχει τουλάχιστον σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση.

Την εξωδικαστική διαδικασία μπορούν να εκκινήσουν οι ίδιοι οι οφειλέτες, αλλά και οι τράπεζες ή το Δημόσιο με συστημένη επιστολή που πρέπει να στείλουν προς τον οφειλέτη. Εάν ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί χάνει το δικαίωμα να ξεκινήσει ο ίδιος εκ νέου τη διαδικασία. Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που είναι συγκεντρωμένες σε ποσοστό άνω του 85% σε έναν πιστωτή, ενώ από το «κούρεμα» –εφόσον συμφωνηθεί– προστατεύονται οι μικροί πιστωτές, αλλά και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εξοφλούνται στο ακέραιο. Η ρύθμιση των χρεών βασίζεται στην πρόταση που θα κάνει ο οφειλέτης προς τους πιστωτές του ή στις αντιπροτάσεις που θα κάνουν οι πιστωτές, με βάση τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή του ενδιαφερόμενου επαγγελματία.

Προκειμένου να υπάρξει συμφωνία ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει κοινοποιήσει πλήρη στοιχεία σε σχέση με την οικονομική του ή την περιουσιακή του κατάσταση, όχι μόνο στην παρούσα φάση, αλλά και σε προγενέστερη. Συγκεκριμένα θα πρέπει να δηλώσει τυχόν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που έκανε κατά την προηγούμενη πενταετία. Η αίτηση για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), ενώ μέχρι να δημιουργηθεί η εφαρμογή οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η υπόθεση ανατίθεται σε πιστοποιημένο συντονιστή, ο οποίος αναλαμβάνει να φέρει σε επαφή –με ηλεκτρονική επικοινωνία και όχι κατ’ ανάγκην φυσική επαφή– όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Για την έγκριση της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται η συμφωνία του οφειλέτη καθώς και πλειοψηφία τριών πέμπτων των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται τα δύο πέμπτα των συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η αξιολόγηση της βιωσιμότητας ή η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ