ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, τρεις Γενικοί Διευθυντές

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε αλλαγές στους τίτλους τριών Γενικών Διευθυντών προχώρησε η Alpha Bank οι οποίοι πλέον θα ονομάζονται Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι.

Αναλυτικά, και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος ονομάζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Chief Operating Officer.

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης ονομάζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίμων.

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Κ. Αρώνης ονομάζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Retail, Wholesale Banking and International Network.

Νωρίτερα με σχετική ανακοίνωση γνωστοποιήθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, κατά τη συνεδρίασή του την 23.2.2017, εξέλεξε, κατόπιν υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον κ. Σπυρίδωνα - Σταύρο A. Μαυρόγαλο - Φώτη, ως Mη Eκτελεστικό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κυρίας Παναγιώτας Σ. Ιπλιξιάν.

Περί της εκλογής του νέου Mέλους θα ενημερωθεί η αμέσως προσεχής Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε, κατόπιν υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, διά της ως άνω επιστολής, τον κ. Σπυρίδωνα - Σταύρο A. Μαυρόγαλο - Φώτη, ως μέλος των Επιτροπών Ελεγκτικής, Διαχειρίσεως Κινδύνων, Αποδοχών και Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπολειπόμενη διάρκεια της θητείας του.

Ο ορισμός του κ. Σπυρίδωνα - Σταύρου A. Μαυρόγαλου - Φώτη, ως Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρωθεί από την αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank ανακοινώνει ότι, κατά την από 23.2.2017 συνεδρίασή του, το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Ευάγγελος Ι. Καλούσης, δήλωσε, κατά τροποποίηση της από 29.9.2016 υποβληθείσας παραιτήσεώς του, ότι αυτή θέλει έχει ισχύ ουχί μεταγενεστέρως της 31.3.2017.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ