ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σήμα κινδύνου για την ευρωπαϊκή βιομηχανία

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Οι 125 ευρωπαϊκοί σύνδεσμοι βιομηχανιών επισημαίνουν ότι το ποσοστό της βιομηχανίας στο συνολικό προϊόν της Ε.Ε. μειώθηκε δραστικά το διάστημα 2000 - 2014 από 18,8% σε 15,3%.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σήμα κινδύνου για την ευρωπαϊκή βιομηχανία εξέπεμψαν με κοινή δήλωσή τους 125 ευρωπαϊκοί σύνδεσμοι με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιομηχανίας» που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου. Στην κοινή δήλωσή τους, οι 125 σύνδεσμοι επισημαίνουν ότι το ποσοστό της βιομηχανίας στο συνολικό προϊόν της Ε.Ε. μειώθηκε δραστικά στο διάστημα 2000-2014 από 18,8% σε 15,3%, με αποτέλεσμα να χαθούν 3,5 εκατ. θέσεις εργασίας μεταξύ των ετών 2008-2014. Την ίδια ώρα που η συμμετοχή του μεριδίου της βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ συρρικνώνεται, άλλες χώρες θέτουν τη βιομηχανία στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους, εφαρμόζοντας προγράμματα όπως το «Made in India Strategy», το «Made in China 2015» και το «America First», επισημαίνουν οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι στην κοινή δήλωσή τους. Επισημαίνουν τη βαρύτητα της βιομηχανίας στην Ε.Ε., σημειώνοντας ότι: «Απασχολεί άμεσα περισσότερους από 34 εκατ. εργαζομένους σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ η έμμεση απασχόληση ανέρχεται σε εκατομμύρια θέσεις εργασίας στους συνδεδεμένους κλάδους», καθώς επίσης και ότι: «Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει τεράστιο δυναμικό έρευνας και καινοτομίας, διεθνή φήμη και αναγνώριση ποιότητας και βιωσιμότητας, ενώ προωθεί την υψηλού επιπέδου απασχόληση».

Επιπλέον, δηλώνουν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν με την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να καθοριστεί και εφαρμοστεί μια φιλόδοξη και καλά συντονισμένη Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική, που θα βοηθήσει στη διασφάλιση της παγκόσμιας υπεροχής των ευρωπαϊκών προϊόντων αλλά και των θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη.

Στην κατεύθυνση αυτή τονίζουν ότι είναι ανάγκη:

• Να επαναβεβαιωθεί ο στόχος για 20% του ΑΕΠ της Ε.Ε. από τη Βιομηχανία (προτεραιότητα για το 2020 του προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην έναρξη της θητείας του), με ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

• Να υιοθετηθεί ένα Πρόγραμμα Δράσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των βιομηχανικών κλάδων, μέσω μιας ανακοίνωσης της Ε.Ε. με συγκεκριμένα βήματα, χρονοδιάγραμμα και παρακολούθηση της υλοποίησης.

• Να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15.12.2016, που καλούν για μια ισχυρή και σύγχρονη βιομηχανική βάση της Ε.Ε., όπως και το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20.05. 2016 για την ανάγκη μιας πολιτικής επαναβιομηχάνισης της Ε.Ε.». Η δήλωση υπογράφεται από βιομηχανικούς συνδέσμους που εκπροσωπούν τους μεγαλύτερους και πιο ζωντανούς κλάδους της ευρωπαϊκής παραγωγής, όπως η διύλιση, η μεταλλουργία, η χαρτοποιία, η υαλουργία, η παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού, η νανοτεχνολογία, η εξορυκτική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων, η χημική βιομηχανία, κ.λπ. Σημειώνεται ότι η δήλωση συνυπογράφεται εκ μέρους της ευρωπαϊκής διύλισης από τη FuelsEurope, που αποτελεί τον Σύνδεσμο των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Διύλισης στον οποίο συμμετέχουν οι 42 εταιρείες που λειτουργούν διυλιστήρια στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ε., Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), εκπροσωπώντας το 100% της συνολικής δυναμικότητας διύλισης και το 75% της λιανικής αγοράς καυσίμων. Στη FuelsEurope, μάλιστα, εδώ και δεκαετίες, συμμετέχει ενεργά ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, δίνοντας ελληνικό χρώμα στην παρέμβαση των 125 βιομηχανικών συνδέσμων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ