ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εγχώρια αβεβαιότητα και το ρευστό διεθνές σκηνικό πλήττουν τις εξαγωγές

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Προβληματισμό για το μέλλον προκαλεί στον εξαγωγικό κόσμο η αβεβαιότητα εντός και εκτός συνόρων. Αν και το 2016 οι ελληνικές εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν, η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων δείχνει σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με το 2015 σε ό,τι αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς των ελληνικών προϊόντων, αλλαγές στις οποίες αποτυπώνονται οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις παγκοσμίως.

Η καθυστέρηση από την άλλη στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης έχει ως συνέπεια, όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, «να αδυνατούν οι Ελληνες εξαγωγείς να κεφαλαιοποιήσουν τις όποιες θετικές ειδήσεις και προϋποθέσεις διαμορφώνονται στην ευρωοικονομία».

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του ΠΣΕ στο δωδεκάμηνο του 2016, οι συνολικές εξαγωγές της χώρας (συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των πετρελαιοειδών) αυξήθηκαν κατά 2,9% προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ αντίθετα μειώθηκαν κατά 6,5% προς τις τρίτες χώρες, διαμορφώνοντας σύνθεση συμμετοχής σε επίπεδα 55,7% υπέρ των κρατών-μελών (έναντι 44,3% των τρίτων χωρών). Αξίζει, ωστόσο να σημειωθεί ότι σε δέκα από τις είκοσι κυριότερες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα μειώθηκαν το 2016 οι εξαγωγές σε σύγκριση με το 2015.

Η Ιταλία παραμένει ο κυριότερος προορισμός για τα ελληνικά προϊόντα, αν και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,8%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία, στην τρίτη θέση ανέβηκε η Κύπρος, ενώ η Τουρκία υποχώρησε στην τέταρτη θέση με τις εξαγωγές προς τη γείτονα να μειώνονται το 2016 κατά 21%. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία (μείωση 3,5%), στην έκτη θέση οι ΗΠΑ με σημαντική επίσης μείωση των εξαγωγών κατά 12,1%, στην έβδομη θέση το Ηνωμένο Βασίλειο (μείωση 2%), στην όγδοη θέση ανέβηκε ο Λίβανος (αύξηση των εξαγωγών 37,1%), στην ένατη θέση βρίσκεται πλέον η Ρουμανία (αύξηση των εξαγωγών κατά 4,4%), ενώ η Αίγυπτος υποχώρησε στη δέκατη θέση (μείωση των εξαγωγών κατά 28,1%). Σημαντική επίσης ήταν η υποχώρηση των ελληνικών εξαγωγών στη Σαουδική Αραβία, κατά 39,3% το 2016 σε σύγκριση με το 2015, γεγονός που είχε ως συνέπεια η εν λόγω αγορά να υποχωρήσει στη 15η θέση από τη 10η το 2015.

Τη μεγαλύτερη αύξηση, 7,6%, σημείωσαν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, με την αξία τους να ανέρχεται σε 5,6 δισ. ευρώ το 2016 έναντι 5,2 δισ. ευρώ το 2015.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ