ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Καταδικαστική απόφαση για την παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας «περί ενεργειακής απόδοσης κτιρίων» εξέδωσε χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την Ελλάδα. Η σχετική Οδηγία υιοθετήθηκε από την Ε.Ε. το 2010 στο πλαίσιο των προσπαθειών εξοικονόμησης ενέργειας και καθιερώνει την υποχρέωση των κρατών-μελών να προσδιορίζουν το βέλτιστο, από πλευράς κόστους, επίπεδο ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (cost optimal) και σύγκρισης των αποτελεσμάτων των υπολογισμών αυτών με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Η Ελλάδα, αν και ενσωμάτωσε την Οδηγία με τον νόμο 4122/2013. δεν απέστειλε, ως ώφειλε, την προβλεπόμενη έκθεση με όλα τα δεδομένα έως τις 30 Ιουνίου 2012, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να εκκινήσει το 2014 διαδικασία παράβασης. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ έστειλε στην Ε.Ε. ενδιάμεση έκθεση για τη χρήση «μονοκατοικίες»· καθώς όμως τους αμέσως επόμενες μήνες δεν ακολούθησαν τα υπόλοιπα απαιτούμενα κείμενα, η Ε.Ε. παρέπεμψε το φθινόπωρο του 2016 την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύμφωνα με το υπουργείο, τον Μάιο του 2016 στάλθηκε στις υπηρεσίες της Ε.Ε. η έκθεση για τις μονοκατοικίες και στα τέλη του έτους για τις πολυκατοικίες, καθώς και αναθεωρημένη έκθεση για τις μονοκατοικίες και τον Φεβρουάριο του 2017 στάλθηκε η πρώτη έκδοση της έκθεσης για τη χρήση «τριτογενής τομέας». Οπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική απόφαση, καθώς τα τελευταία στοιχεία στάλθηκαν αφού είχε κλείσει ο φάκελος που μελέτησαν οι δικαστές. Δεδομένου ότι η συνήθης πρακτική είναι να δίδεται τρίμηνη παράταση συμμόρφωσης, το ΥΠΕΝ υποστηρίζει πως είναι προφανές πλέον ότι έχει λήξει το θέμα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ