ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εμπόδιο για τις επενδύσεις το χωροταξικό

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

Ειδικά για την Αττική, ο ΣΕΒ ζητεί την άρση απαγόρευσης στην ίδρυση και εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων μέσης όχλησης εντός επιχειρηματικών πάρκων, τη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού και τη θεσμοθέτηση επιχειρηματικών πάρκων ειδικού τύπου στο αεροδρόμιο, στο Θριάσιο και στον Ελαιώνα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Να προχωρήσει άμεσα ο χωρικός σχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα, παράλληλα με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και των δασικών χαρτών, ζητεί με παρέμβασή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ο ΣΕΒ τοποθετείται και για το υπό διαβούλευση πλαίσιο για τις χρήσεις γης, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τους αριθμητικούς περιορισμούς (δόμησης, κλινών) που προβλέπει, εκτιμώντας ότι αυτοί πρέπει να ορίζονται από τον πολεοδόμο ανάλογα με τον σχεδιασμό.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί το σημείο εκκίνησης σχεδόν για κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Η διερεύνηση της δυνατότητας χωροθέτησης μιας οικονομικής δραστηριότητας προηγείται της αδειοδότησης εγκατάστασης, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της άδειας λειτουργίας, αναφέρει η 10σέλιδη έκθεση του ΣΕΒ με θέμα «Η χωροταξία ως προϋπόθεση ανάπτυξης». «Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η σημαντικότερη βιομηχανική συγκέντρωση της χώρας μας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, τελεί εν έτει 2017 υπό καθεστώς νομικής επισφάλειας, ή ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις μεγάλων βιομηχανιών δεν είναι ενταγμένες σε ένα εγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο, ή ότι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, που όλοι αναγνωρίζουμε και εκ των υστέρων ως χώρα προβάλλουμε, χρειάζονται δεκαετίες για να ολοκληρωθούν και να αποδώσουν τα οφέλη τους στην οικονομία και την κοινωνία, ή ότι ο χρόνος αδειοδότησης ενός επιχειρηματικού πάρκου (που εξασφαλίζει πολεοδομική οργάνωση και περιβαλλοντική προστασία) συχνά ξεπερνά τα 4-5 έτη, καταδεικνύει το μέγεθος του εγκλωβισμού που δημιουργεί στην επιχειρηματικότητα το υπάρχον σύστημα χωρικού σχεδιασμού», εκτιμάται.

Οσο για το υπό διαβούλευση σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τις χρήσεις γης, ο ΣΕΒ εκτιμά ότι «η εισαγωγή συγκεκριμένων αριθμητικών περιορισμών (δόμησης, κλινών) στον υπό διαβούλευση κατάλογο χρήσεων γης ουσιαστικά αντίκειται στο πνεύμα του νόμου γιατί αφαιρεί από τον πολεοδόμο τη δυνατότητα να πολεοδομεί ανάλογα με τα αποτελέσματα της εκάστοτε μελέτης και τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού».

Ο ΣΕΒ ζητεί να εφαρμοστεί άμεσα ο νέος νόμος για τη χωροταξία, όπως τροποποιήθηκε το 2016, και να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός σε όλα τα στάδιά του. Παράλληλα, να αναθεωρηθεί τόσο το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο όσο και τα πέντε Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, να κυρωθούν τα (σ.σ.: έτοιμα εδώ και καιρό) 12 Περιφερειακά Χωροταξικά και να ενεργοποιηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας. Οπως είναι επόμενο, ο ΣΕΒ ζητεί καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της νέας εθνικής χωροταξικής πολιτικής: ζητεί την ενσωμάτωση των αναγκών της επιχειρηματικότητας και των δυναμικών κλάδων της οικονομίας στη χάραξη εθνικής χωροταξικής πολιτικής, την εκπόνηση νέων Ειδικών Χωροταξικών για τον ορυκτό πλούτο, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις υποδομές και τα δίκτυα, και την αναθεώρηση του πλαισίου για τον αιγιαλό και την παραλία.

Για την Αττική

Ειδικά για την Αττική ζητεί την άρση απαγόρευσης στην ίδρυση και εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων μέσης όχλησης εντός επιχειρηματικών πάρκων, τη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού και τη θεσμοθέτηση επιχειρηματικών πάρκων ειδικού τύπου στο αεροδρόμιο, στο Θριάσιο και στον Ελαιώνα. Τέλος, ο ΣΕΒ χαρακτηρίζει «απογοητευτική» την πορεία της κτηματογράφησης στη χώρα, σημειώνοντας ότι έχει καταγραφεί μόλις το 20,1% των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, ενώ εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για την κύρωση των δασικών χαρτών έως το 2020.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ