ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 23,9% των εξαγωγών τον Ιανουάριο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με αυξητικές τάσεις ξεκίνησε το 2017 για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, καθώς, ακόμη και αν εξαιρεθούν συγκεκριμένοι παράγοντες που αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα των εξαγωγών αλλά και των εισαγωγών, το πρόσημο παραμένει θετικό. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), οι ιδιότυπες συνθήκες στο εξωτερικό εμπόριο διαμορφώθηκαν από τις παραλαβές πλοίων από ασιατικές χώρες και από τις αποτιμήσεις των εισαγωγών και των εξαγωγών πετρελαιοειδών σε σημαντικά υψηλότερες τιμές τον φετινό Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών τον Ιανουάριο του 2017 διαμορφώθηκε σε 2.125,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.716 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 23,9%.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει αύξηση των εξαγωγών κατά 6,3%, ενώ εάν εξαιρεθούν και τα πλοία, η αύξηση είναι 4,4%. Ειδικότερα, οι εξαγωγές τροφίμων και ζώντων ζώων αυξήθηκαν κατά 6,4%, των βιομηχανικών προϊόντων κατά 5,7%, των μηχανημάτων κατά 7,8%. Ακόμη πιο θεαματική είναι η επίδραση των πλοίων στις εισαγωγές. Ετσι, λοιπόν, η συνολική αξία των εισαγωγών τον Ιανουάριο του 2017 εμφανίζεται αυξημένη κατά 52,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016, στα 4.462,6 εκατ. ευρώ από 2.934,7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι 44,4%, ενώ εάν εξαιρεθούν και τα πλοία, η αύξηση των εισαγωγών είναι 11,4%. Οι οιωνοί είναι καλοί, αλλά είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς τι μπορεί να συμβεί τους επόμενους μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι οι διεθνείς οργανισμοί αναμένουν αυξήσεις εσόδων από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα κατά 3,6% για το σύνολο του 2017. Ωστόσο, η καλύτερη της αναμενόμενης πορεία της μεταποίησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενδέχεται να οδηγήσει σε αναθεώρηση των προβλέψεων προς τα πάνω τους αμέσως επόμενους μήνες.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ