ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενοποιημένα κέρδη 298,1 εκατ. ευρώ για Motor Oil το 2016

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της εταιρείας το 2016 ανήλθε σε 58,3 εκατ., με το σημαντικότερο μέρος αυτής (περίπου 45%) να αφορά το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης της υποδομής των μονάδων του διυλιστηρίου.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων στους 13.042 μετρικούς τόνους, που ξεπερνά σημαντικά την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου της, πέτυχε το 2016 η Motor Oil, ενισχύοντας περαιτέρω το εξαγωγικό της προφίλ, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων (9,101 εκατ. μετρικoί τόνοι) διοχετεύθηκε σε εξαγωγές. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου, ωστόσο, μειώθηκε τη χρήση του 2016 σε αξία κατά 703, 4 εκατ. ευρώ ή 9,96% σε σχέση με τη χρήση του 2015. Στην πτώση του κύκλου εργασιών του ομίλου, όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας, συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε δολάρια) κατά περίπου 18%, ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,86% (από 13.615.675 μετρικούς τόνους το 2015 σε 14.141.288 μετρικούς τόνους το 2016) και την οριακή ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 0,23%. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της Motor Oil διαμορφώθηκαν στα 298,1 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας άνοδο 45,5%, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 6,35 δισ. σημειώνοντας πτώση 9,96%, έναντι του 2015. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 603,4 εκατ. ενισχυμένα κατά 22,65%.

Το μεικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) της Motor Oil διαμορφώθηκε σε 540.465 ευρώ έναντι 484.593 ευρώ τη χρήση 2015, (αύξηση 11,53%), γεγονός που οφείλεται στον σημαντικά μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης του κόστους πωλήσεων (προ αποσβέσεων) έναντι του αντίστοιχου του κύκλου εργασιών (17,12% έναντι 14,49%).

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της εταιρείας το 2016 ανήλθε σε 58,3 εκατ., με το σημαντικότερο μέρος αυτής (περίπου 45%) να αφορά το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης της υποδομής των μονάδων του διυλιστηρίου. Το πρόγραμμα, διάρκειας ενός μηνός, ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου και ήταν αποφασιστικής σημασίας για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του διυλιστηρίου. Η συνολική επενδυτική δαπάνη για τον όμιλο ήταν 87,9 εκατ. ευρώ για το 2016, αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση. Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν το 2016 σε 603.495 ευρώ από 492.054 ευρώ το 2015 (αύξηση 22,65%) και της εταιρείας σε 522.854 ευρώ το 2016 από 430.795 ευρώ το 2015 (αύξηση 21,37%). Το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου Motor Oil Hellas αναμένεται να προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,90 ευρώ ανά μετοχή, όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Το μέρισμα αυτό αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση της τάξεως του 6% βάσει της σημερινής τιμής κλεισίματος.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωριστεί ως προμέρισμα χρήσης 2016 ποσό των 22.156.596 (ή 0,20 ευρώ ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2016.

Το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της Motor Oil στις 31.12.2016 ήταν 13,10 ευρώ δηλαδή 31,66% υψηλότερη σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 31.12.2015. Στο υψηλό έτους η τιμή της μετοχής έφτασε τα 13,48 ευρώ (21/12/2016) και στο χαμηλό έτους τα 8,13 ευρώ (11/2/2016). Η μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) διαμορφώθηκε σε 10,25 ευρώ που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση εταιρείας 1.135,5 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στις 31.12.2016 ανήλθε σε 1.451,3 εκατ. ευρώ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ