ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Και νέα μείωση του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σταθερά μειούμενος βαίνει ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, καθώς τον περασμένο Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 940,17 ευρώ, έναντι 949,69 ευρώ τον μήνα, που ήταν τον Μάιο του 2016. Τα στοιχεία του πρώην ΙΚΑ, όπως προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), είναι αποκαλυπτικά καθώς δείχνουν ότι περισσότεροι από 600.000 εργαζόμενοι αμείβονται κατά μέσον όρο με 392,53 ευρώ τον μήνα, καθώς παρέχουν ή εμφανίζονται πως παρέχουν μειωμένη, μερική απασχόληση.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που εκδίδει πλέον ο ΕΦΚΑ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στις κοινές επιχειρήσεις ανήλθε στα 1.162,34 ευρώ, έναντι 1.176,13 ευρώ που ήταν ένα μήνα πριν, ήτοι τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, ο μέσος μισθός ανήλθε σε 571,85 ευρώ.

Αναλυτικά, τον Ιούνιο του 2016, υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 248.835 κοινές επιχειρήσεις και από 10.899 οικοδομοτεχνικά έργα. Ο συνολικός αριθμός των ασφαλισμένων που δηλώθηκαν ανέρχεται σε 2.006.720, εκ των οποίων 1.972.722 απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις και 33.998 σε οικοδομοτεχνικά έργα. Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,47% των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,69% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,24%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,60%. Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι το 23,43% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ είναι ηλικίας μικρότερης των 29 ετών και το 54,73% είναι κάτω των 39 ετών. Το 72,13% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, ενώ το 16,82% είναι ηλικίας 50 έως 64 ετών. Σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων, το 21,65% των Ελλήνων απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και το 17,57% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ