ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προβληματική νομοθετική λειτουργία με «σκιώδη» ψηφοφορία και αντιφάσεις

ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με επιλογές της κυβερνώσας πλειοψηφίας να φορτίζουν αρνητικά το πλαίσιο της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, εισάγεται το απόγευμα προς συζήτηση, με προοπτική να ψηφιστεί αύριο Μ.Τρίτη, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μέσω του οποίου τροποποιούνται διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Τελευταίο χρονολογικά –και μένει να αποδειχθεί αν θα είναι και το έσχατο της συγκεκριμένης διαδικασίας- αποτελεί το τουλάχιστον ασύνηθες για τα κοινοβουλευτικά πράγματα περιστατικό: Η ψήφιση του σχεδίου νόμου στην αρμόδια Επιτροπή ήταν «σκιώδης». Δεν διεξήχθη με την κανονική διαδικασία, αλλά πρωτότυπα, διά ... της ανακοίνωσης λογικών συμπερασμάτων εκ μέρους του προεδρεύοντος.

«Οπως προκύπτει»...

Ηταν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής όταν μετά από μια συνεδρίαση που διήρκεσε λιγότερο από τρεις ώρες, ο προεδρεύων Θ.Δρίτσας  αντί να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή να καλέσει τα κόμματα, έστω διά των εκπροσώπων τους, να ψηφίσουν την αρχή και τα άρθρα του νομοθετήματος, ευρισκόμενος προφανώς ενώπιον ελαχίστων βουλευτών και όχι απ’ όλες τις πτέρυγες, προέβη σε έναν μονόλογο εκτιμήσεων-συμπερασμάτων, προκειμένου να καταγραφούν στα πρακτικά οι θέσεις των κομμάτων. Ο εν λόγω μονόλογος, όπως ακούστηκε απ’ όσους αιφνιδιασμένοι παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση, και όπως καταγράφηκε στα πρακτικά, έχει ως εξής:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας « Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και προχωράμε στην ψηφοφορία επί των άρθρων και της Υπουργικής Τροπολογίας. Όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις των Εισηγητών και των Ειδικών Αγορητών τα  άρθρα 1 και 7, όπως τροποποιήθηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνονται δεκτά κατά πλειοψηφία. Τα άρθρα 2-6 και 8-10 γίνονται δεκτά ως έχουν, κατά πλειοψηφία. Επίσης, γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία η με γενικό και ειδικό αριθμό 1005/121 τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τέλος, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία το ακροτελεύτιο άρθρο».

Τούτων δοθέντων, ο κ. Δρίτσας εξήγαγε το γενικό συμπέρασμα: «Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» γίνεται δεκτό επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο του, κατά πλειοψηφία».

Ανάλογος συμπερασματικός λόγος, έχει κατ’ εξαίρεση καταγραφεί σε σπάνιες περιπτώσεις. Αφορούσε, όμως, την θέση μόνο ενός –κατά κανόνα μικρού- κόμματος, ο εκπρόσωπος του οποίου έπρεπε την ώρα της ψηφοφορίας να απουσιάζει συμμετέχοντας σε άλλη Επιτροπή. Ουδείς θυμάται περίπτωση ανάλογη της προαναφερθείσας.

Η τροπολογία

Η δεύτερη επιλογή της πλειοψηφίας, έχει σχέση με την πρωτοβουλία της μισής Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει τροπολογία, μέσω της οποίας «διορθώνονται» χρονοδιαγράμματα εφαρμογής μιας ρύθμισης που ψηφίστηκε πριν από μόλις 50 ημέρες και η οποία αφορά προσλήψεις, κατ’ αρχήν στον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) – προβλεπόταν έναρξη ισχύος οι αρχές Μαρτίου, και τώρα προτείνεται η 1η Νοεμβρίου.

Οταν η κυβέρνηση εισηγείτο και οι βουλευτές της πλειοψηφίας ψήφιζαν εκείνη την ρύθμιση, άπαντες υποστήριζαν ότι λυνόταν το προς διευθέτηση ζήτημα οριστικά. Τώρα «ανακαλύπτουν» ότι «οι εκκρεμούσες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού δεν καλύπτονται» και γι’ αυτό επανέρχονται. Τόσο στην αρχική διάταξη, πάντως, όσο και τώρα με την τροπολογία, υπάρχουν – όπως φαίνεται στη συνέχεια - αντιφάσεις και ορισμένα «κενά» που πολλαπλασιάζουν τα ερωτήματα σχετικά με το καταγραφόμενο νομοθετικό «φαινόμενο».

Στο περιθώριο της συγκεκριμένης αλλαγής, ωστόσο, υπάρχει και μια δεύτερη ρύθμιση (υπήρχε στην αρχική διάταξη και παραμένει στην τροπολογία) με την οποία φαίνεται να επιδιώκεται να βγει εκτός συστήματος ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις ένας αδιευκρίνιστος αριθμός δημοσίων φορέων. Ειδικότερα, υπενθυμίζεται όπως ανέδειξε η «Κ», ότι ζητείται η κατάργηση του άρθρου 14 §1 περίπτωση στ’ του ν.2190 που προέβλεπε ότι στο σύστημα ΑΣΕΠ «υπάγονται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, στις δημόσιες επιχειρήσεις, στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά, ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου».

Η περίπτωση ΟΕΒ

Για τον εν λόγω Οργανισμό, στην αρχικώς ψηφισθείσα ρύθμιση η κυβέρνηση αιτιολογούσε την απόφσαή της να την θέσει εκτός αυατήματος ΑΣΕΠ, υποστηρίζοντας ότι «οι προσλήψεις προσωπικού των ΟΕΒ εξαιρούνται από τις διατάξεις που αφορούν προσλήψεις προσωπικού στον δημόσιο τομέα, γιατί οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνουν οι ΟΕΒ δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά τους προϋπολογισμούς των ΟΕΒ».

Ο ν. 3812 (άρθρο 1 §1 περ.στ’) που τώρα «ανατρέπεται, σημείωνε ρητώς ότι η πρόσληψη προσωπικού «με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» στους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων πρέπει να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Δεν είχε αναφορά, δηλαδή, στην παράμετρο από πού αντλούνταν κονδύλια για δαπάνες μισθοδοσίας.

Το επιπρόσθετο ενδιαφέρον εδώ είναι πως η κυβερνώσα πλειοψηφία ψηφίζει αρχικώς και διορθώνει στη συνέχεια, επικαλούμενη την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού που ακόμα και βάσει του αρχικού νόμου δεν εμπίπτει σε περιορισμούς ΑΣΕΠ! Ειδικότερα αναφέρει πως μεριμνά και ενδιαφέρεται για την κάλυψη εποχικών αναγκών, δηλαδή για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου. Ενδεικτικά, στην αιτιολογική έκθεσή τους, οι 62 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσαν την επίμαχη τροπολογία αναφέρουν ότι ζητούν την αλλαγή, «προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εκκρεμούσες προσλήψεις ώστε να στελεχωθούν έγκαιρα οι υπηρεσίες αυτές και να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις υδροδοτικές ανάγκες της φετινής καλλιεργητικής περιόδου».

Πέραν όλων των άλλων, αν ισχύουν όσα αναφέρουν οι βουλευτές τώρα (να μην «απενταχθούν» οι ΟΕΒ από το σύστημα ΑΣΕΠ έως την 1/11), τότε δεν ισχύει ταυτοχρόνως και η αρχική διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι οι εν λόγω Οργανισμοί δεν υπάγονται στο αντικειμενικό σύστημα, επειδή οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό: Αν οι δαπάνες αυτές δεν εμπίπτουν στους κανόνες του δημοσίου, τότε ποιά η βάση εμπλοκής του ΑΣΕΠ;

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ