ΕΛΛΑΔΑ

Εξαίρεση των δικηγόρων από το ν/σ για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό καταγγέλλει ο ΔΣΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

«Το νομοσχέδιο εξαιρεί από το ρυθμιστικό του πεδίο τους δικηγόρους», ανέφερε μιλώντας απόψε στην επιτροπή της Βουλής για το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ο πρόεδρος της ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Β. Αλεξανδρής.

Όπως εξήγησε ο κ. Αλεξανδρής, ως προϋπόθεση υπαγωγής των φυσικών προσώπων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών, τίθεται η πτωχευτική τους ικανότητα. Κατά αποτέλεσμα εξαιρούνται φυσικά πρόσωπα, που αντιμετωπίζονται μεν φορολογικώς ως επιτηδευματίες-ατομικές επιχειρήσεις, πλην όμως δεν διαθέτουν εμπορική ιδιότητα, όπως οι δικηγόροι.

«Η εξαίρεση αυτή είναι αδικαιολόγητη, διότι στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου θα υπάγονται εν δυνάμει όλες οι οφειλές, είτε αυτές προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε όχι. Συνεπώς δεν δικαιολογείται η εξαίρεση των οφειλετών των προσώπων που δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα», είπε ο κ. Αλεξανδρής και υπογράμμισε ότι η δυνατότητα υπαγωγής στο νόμο 3869/2010, των προσώπων που δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, δεν δικαιολογεί την εξαίρεσή τους από την κρίσιμη δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης.

«Η εξαίρεση επιτηδευματιών, ατομικών επιχειρήσεων δηλαδή, που εκ του νόμου δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα όπως και οι δικηγόροι, από τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης, συνιστά αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος τους. Παραβιάζει δε τη συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης η οποία σε ό,τι αφορά τις οφειλές προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εφαρμόζεται άμεσα, σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές απαιτήσεις τριτενεργεί», είπε ο πρόεδρος του ΔΣΑ.

Ο κ. Αλεξανδρής ενημέρωσε τους βουλευτές μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής, ότι μετά τις αιτιάσεις αυτές εισήχθη διάταξη στο σχέδιο νόμου για την δυνατότητα κατ' εξαίρεση ρύθμισης των οφειλών των ελευθέρων επαγγελματιών προς το δημόσιο και προς ασφαλιστικά ταμεία, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές προς ιδιώτες, με το σκεπτικό ότι δεν είναι τότε δυνατή η υπαγωγή στο Ν. 3869/2010. «Η ρύθμιση αυτή, αν και θετική, δεν ικανοποιεί το αίτημα για ευθεία και πλήρη υπαγωγή όλων των ελευθέρων επαγγελματιών στο νόμο, ούτε αντιμετωπίζει τις αιτιάσεις μας», είπε ο κ. Αλεξανδρής.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ