ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενα μήνα πίσω οι διαδικασίες του Αναπτυξιακού

Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για τις επιχειρήσεις εξαιτίας των καθυστερήσεων στην εξέταση και τελική έγκριση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο, θέτει με υπόμνημά του προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ). Το πρόβλημα εντοπίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), με συνέπεια ενώ η πρώτη φάση που περιλαμβάνει τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2017, για τεχνικούς λόγους δεν έχει καν ξεκινήσει. Αποτέλεσμα είναι ένας μεγάλος αριθμός επενδυτικών προτάσεων, οι οποίες έχουν υποβληθεί ήδη από τα τέλη του περασμένου χρόνου, να παραμένουν σε αναμονή και οι επιχειρήσεις που τις υπέβαλαν να μη γνωρίζουν πότε τελικά θα εξεταστούν για να γνωρίζουν τη τύχη τους. Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση και η αβεβαιότητα που προκύπτει ως προς τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων ένταξης, επισημαίνει ο ΣΒΘΚΕ, «εγείρουν έντονες ανησυχίες στις επιχειρήσεις, καθώς οδηγούν στην αναστολή υλοποίησης κρίσιμων επενδυτικών σχεδίων», και παράλληλα, θέτει σημαντικά ερωτήματα:

• Πότε θα έχουν τη δυνατότητα της χρήσης του δικαιώματος των φορολογικών απαλλαγών προκειμένου για τη κατάρτιση των ισολογισμών τους βάσει των οποίων θα προσδιοριστούν και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις και

• Πότε θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στις παραγγελίες για τα πάγιά τους, τη στιγμή που υφίστανται σοβαρές πιέσεις από τους προμηθευτές υπό το βάρος και τον φόβο επερχόμενων αυξήσεων στις τιμές.

Ο ΣΒΘΚΕ προτείνει να παρασχεθεί η δυνατότητα εκτέλεσης όλων των προβλεπόμενων φάσεων της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων με εξωσυστημικό τρόπο, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία. Επιπλέον, προτείνει να παρασχεθεί η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της φοροαπαλλαγής και μετά την ημερομηνία κλεισίματος της λογιστικής χρήσης (την 30ή Ιουνίου) και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία υποβολής του ισολογισμού στο ΓΕΜΗ, δηλαδή στις 31 Οκτωβρίου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ