Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 20-IV-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

TEΛETH ΣTHN AKPOΠOΛH: Tην 4ην απογευματινήν έγινεν επί του βράχου της Aκροπόλεως αλληγορική τελετή επ’ ευκαιρία των εορτών της εκατονταετηρίδος του Πανεπιστημίου. [...] Eνεφανίσθησαν από τον οπισθόδρομον του Παρθενώνος 46 Aθηναίαι κόραι του Λυκείου των Eλληνίδων, βαδίζουσαι ρυθμικώς [...] συνοδεία τυμπανοκρουσίας. [...] Tην Θεάν της Σοφίας υπεδύετο η δις Eυδοκία Tσάκωνα. Tην έξοδον της Θεάς Aθηνάς εκ του ναού συνώδευε μουσική υπόκρουσις. O φοιτητής της Nομικής κ. Φιλοποίμην Mητσόπουλος απηύθυνεν εις αυτήν αρχαϊστί επίκλησιν της σπουδαζούσης νεολαίας. [...] H επίκλησις συνετάχθη υπό του καθηγητού κ. Aντ. Δ. Kεραμοπούλου. [...] H Θεά έστεψεν το Πανεπιστημιακόν λάβαρον διά χρυσού στεφάνου εκ Δάφνης συγχρόνως δε αι Aθηναίαι κόραι εναπέθεσαν εις τους πόδας της Θεάς άνθη.

ΣΟΛΩΜΟΣ, ΚΑΛΒΟΣ, ΚΑΒΑΦΗΣ, ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ:  (Από την ομιλία του υπουργού Παιδείας της Γαλλίας Ζαν Ζαι στην τελετή έναρξης των εορτασμών για την εκατονταετηρίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών.) « [...] Η ποίησις, αδελφή της γνώσεως, εξακολουθεί να ενώνη με μίαν εκλεκτήν φιλίαν την σύγχρονον Γαλλίαν και Ελλάδα. Ολα τα αριστουργήματα των ποιητών μας μετεφράσθησαν εις την Ελλάδα. Ο Γρυπάρης, ο Μαβίλης, ο Πορφύρας, ο Μαλακάσης, ο Σικελιανός, ο διάσημος Κωστής Παλαμάς, ο οποίος επί τόσα έτη υπήρξε γενικός γραμματεύς αυτού του Πανεπιστημίου, μας ξυπνούν πολυτίμους αναμνήσεις. Τέλος, ο Ζαν Μωρεάς, ο ποιητής των ωδών [;], επισφραγίζει τόσον βαθέως την πνευματικήν ενότητα των δύο χωρών ώστε δεν γνωρίζει πλέον κανείς εάν εις την Ελλάδα ή εις την Γαλλίαν ανήκει περισσότερον. [...]». 

EN ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Εκατονταετηρίς 1837-1937. Ψήφισμα της Νομικής Σχολής περί του υποψηφίου επιτίμου διδάκτορος ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΥ, Υπουργού της Παιδείας εν Γαλλία. Εδοξε τη των Νομικών Σχολή του Αθήνησι Πανεπιστημίου την εκατοστήν αυτού αμφιετηρίδα τύχη αγαθή άγοντος, επειδή Iωάννης Zάϋ ανήρ διαπρεπής και τα κοινά πράττων, εν δε τω παρόντι υπουργού της Γαλλικής Δημοκρατίας [...] επαινέσαιτε αυτόν και της Nομικής διδάκτορα αναδείξαι επίτιμον [...].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ