ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με 4 εταιρείες ξεκινά τις αναδιαρθρώσεις χρεών η Pillarstone

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Αν και η Pillarstone εξειδικεύεται στις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ, στην Ελλάδα ξεκινάει και με μικρότερες εταιρείες που έχουν αξιολογηθεί ότι μπορεί να προσελκύσουν το ενδιαφέρον νέων μετόχων.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με τέσσερις εταιρείες ξεκινάει τη δραστηριότητά της η Pillarstone, η πλατφόρμα για τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, στην οποία συμμετέχουν η Alpha Bank, η Eurobank και το αμερικανικό επενδυτικό fund KKR. Πρόκειται για την εταιρεία FAMAR του ομίλου «Μαρινόπουλου», την πτηνοτροφική μονάδα «Χρυσά Αυγά», μία επιχείρηση ξυλείας αλλά και μία εταιρεία από τον ξενοδοχειακό κλάδο. Οι τέσσερις παραπάνω επιχειρήσεις είναι οι πρώτες που θα ενταχθούν στην πλατφόρμα με στόχο την αναχρηματοδότηση και την εξυγίανσή τους και στη συνέχεια την αναζήτηση νέων επενδυτών.

Η νέα εταιρεία διαχείρισης και αναχρηματοδότησης «κόκκινων» δανείων που θα συσταθεί στην Ελλάδα από την Pillarstone και τις δύο τράπεζες, με την επωνυμία Manco, έχει λάβει τις εγκρίσεις από τη Τράπεζα της Ελλάδος, που είναι αρμόδια εποπτική αρχή και ο φάκελος βρίσκεται ήδη στο υπουργείο Οικονομίας που έχει τον τελικό λόγο στις αδειοδοτήσεις εταιρειών διαχείρισης. Πρόκειται για την τρίτη εταιρεία διαχείρισης που αδειοδοτείται στη χώρα μας, αλλά την πρώτη που θα αναλάβει αναδιαρθρώσεις μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που αν και έχουν υψηλό δανεισμό κρίνονται βιώσιμες μέσα από ένα πλάνο αναδιάρθρωσης, τελικός στόχος του οποίου είναι η εξυγίανση και η εξεύρεση νέων επενδυτών.

Αν και η Pillarstone εξειδικεύεται στις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ, στην Ελλάδα ξεκινάει και με μικρότερες εταιρείες που έχουν αξιολογηθεί ότι μπορεί να προσελκύσουν το ενδιαφέρον νέων μετόχων. Χαρακτηριστική περίπτωση από το χαρτοφυλάκιο των υπό μεταβίβαση εταιρειών είναι η πτηνοτροφική μονάδα «Χρυσά Αυγά», που αποτελεί μια παραγωγική επιχείρηση με πρότυπες εγκαταστάσεις και υψηλές διακρίσεις και η οποία μπορεί μέσα από ένα νέο πλάνο αναχρηματοδότησης να αναπτυχθεί. Οι τράπεζες μέσω των οποίων γίνεται η επιλογή των εταιρειών που θα ενταχθούν στην πλατφόρμα, επιδιώκουν με αυτό τον τρόπο να δώσουν το μήνυμα στην αγορά ότι η συμμετοχή διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων αποσκοπεί στη διάσωση και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ότι είναι προς το συμφέρον των μετόχων να συνεργαστούν γι’ αυτό τον στόχο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει άλλωστε και η FAMAR του ομίλου «Μαρινόπουλου», στην οποία η Pillarstone θα αναλάβει την αναχρηματοδότηση των 40 εκατ. ευρώ που παρείχαν πρόσφατα οι τράπεζες. Η Pillarstone θα λαμβάνει αμοιβές υπεραπόδοσης, με βάση τους δείκτες λειτουργικής κερδοφορίας και ομαλής εξυπηρέτησης του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας. Στόχος είναι να επιτευχθεί η λειτουργική αναδιάρθρωση, ώστε σε βάθος τριετίας οι τράπεζες να πωλήσουν τις μετοχές τους.

Οι δύο τράπεζες Alpha και Eurobank έχουν δεσμευθεί ότι θα αναθέσουν στην Pillarstone χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ενώ συζητήσεις για τη συμμετοχή και άλλων τραπεζών γίνονται ήδη και με την Εθνική Τράπεζα. Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε νέα κεφάλαια τα οποία θα καλυφθούν από την KKR και την EBRD που θα συμμετέχει με ποσοστό έως και 25% στη χρηματοδότηση. Οι τράπεζες διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και οι ίδιες στη νέα χρηματοδότηση, ενώ τα δάνεια θα παραμένουν τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ