ΕΛΛΑΔΑ

Ορίστηκε η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων για τους δασικούς χάρτες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μια διαδικασία τροποποίησης στοιχείων του δασικού χάρτη, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την ανάρτησή του προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Περιβάλλοντος. Στόχος της διαδικασίας είναι να απαλλάξει τον πολίτη από την υποχρέωση υποβολής αντίρρησης και συνεπώς να επιταχύνει τη διαδικασία κύρωσης ενός δασικού χάρτη. Ωστόσο δημιουργεί μια «ρευστότητα» στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί σχεδόν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η διαδικασία αφορά στα πρόδηλα σφάλματα και αφορά τεχνικού χαρακτήρα αποκλίσεις, παραλείψεις εκ παραδρομής και «εμφανή» σφάλματα. Ο ορισμός των προς διόρθωση λαθών είναι αρκετά ευρύς, καθώς μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

-περιπτώσεις λανθασμένης εκτίμησης του είδους της βλάστησης από την φωτοερμηνεία παλαιότερων ή/και πρόσφατων αεροφωτογραφιών λόγω μη επιβεβαίωσης στο έδαφος (κάτι που βέβαια δεν θα μπορούσε να έχει γίνει... στις παλαιότερες αεροφωτογραφίες). «Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα διευκρινιστικού χαρακτήρα αναφέρεται μεγάλης ηλικίας ελαιώνας, που λόγω τής έντονης κλίσης τού εδάφους κατά τη φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών εκλήφθη ως έχον τη μορφή δάσους και συμπεριελήφθη ως δασική έκταση», αναφέρει η εγκύκλιος.

-σε περίπτωση που συμπεριελήφθησαν «λόγω παραδρομής» πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (οι οποίες εξαιρούνται πλέον των προστατευτικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας).

-αν συμπεριληφθούν στις δασικές εκτάσεις τεχνητές δασικές φυτείες.

Η διαδικασία διόρθωσης διαφέρει, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη. Αν λόγου χάρη ο χάρτης έχει θεωρηθεί αλλά δεν έχει αναρτηθεί, οι ενέργειες γίνονται αυταπάγγελτα από την αρμόδια διεύθυνση Δασών. Αν έχει αναρτηθεί αλλά δεν έχουν ξεκινήσει οι αντιρρήσεις, τότε οι αλλαγές εγκρίνονται από τον γενικό διευθυντή δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αν η ανάρτηση έχει ξεκινήσει, τότε η διεύθυνση δασών (είτε αυταπάγγελτα είτε μετά από αίτηση ενδιαφερόμενου) παραπέμπει το θέμα στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αντίρρηση με περιεχόμενο που την εντάσσει σε κατηγορία πρόδηλου σφάλματος, το οποίο βεβαιώνεται από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, τότε επιστρέφεται το τέλος σε αυτόν που το κατέβαλε. 

 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ