ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών και μείωση πωλήσεων για τη «Μύλοι Λούλη»

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με μείωση πωλήσεων, αλλά αύξηση κερδών έκλεισε το 2016 για τον όμιλο «Μύλοι Λούλη». Το ενδιαφέρον είναι ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις των καταναλωτικών προϊόντων και μειώθηκαν οι πωλήσεις προς βιοτεχνικούς πελάτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες ο όμιλος, οι πωλήσεις του διαμορφώθηκαν το 2016 σε 101,33 εκατ. ευρώ έναντι 104,96 εκατ. ευρώ το 2015, καταγράφοντας μείωση 3,46%. Σε επίπεδο εταιρείας, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 96,53 εκατ. ευρώ από 101,37 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση 4,77%.

Οι ποσότητες καταναλωτικών προϊόντων που πωλήθηκαν το 2016 ήταν αυξημένες κατά 8,97% σε σύγκριση με το 2015. Αντιθέτως, μειώθηκαν κατά 6,77% οι πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων, κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων σε βιοτεχνικούς πελάτες, καθώς και λόγω της μείωσης των εξαγωγών. Οι πωλήσεις μειγμάτων για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική, οι οποίες και αποτελούν νέα δραστηριότητα για τον όμιλο, καθώς ξεκίνησε μόλις το πρώτο τρίμηνο του 2015, ανήλθαν σε 5,35 εκατ. ευρώ για το 2016 από 3,94 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 35,70%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου σε 11,23 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 9,17 εκατ. ευρώ το 2015, καταγράφοντας αύξηση 22,43%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,64 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 47,09% σε σύγκριση με το 2015, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν το 2016 σε 1,85 εκατ. ευρώ από 580.000 ευρώ το 2015.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ