ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη για τη Σελόντα μετά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της παρουσίασε το 2016 η Σελόντα, στοιχεία που δείχνουν ότι η αναδιάρθρωση της εταιρείας απέδωσε. Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του ομίλου και η ενίσχυσή του στην εγχώρια και στην ευρωπαϊκή αγορά θα διαδραματίσουν άλλωστε σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση επενδυτή από τις τράπεζες, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου ανήλθε το 2016 σε 168 εκατ. ευρώ έναντι 149 εκατ. ευρώ το 2015, καταγράφοντας αύξηση 13%. Η εταιρεία παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 21% και ανήλθε στα 170 εκατ. ευρώ έναντι 140 εκατ. το 2015.

H αύξηση του κύκλου εργασιών σε επίπεδο ομίλου οφείλεται στην αύξηση της αξίας των πωλήσεων ιχθύων κατά 27,1% και κυρίως στην αύξηση των ποσοτήτων πωλήσεων κατά 31,6%. Η αύξηση αυτή επετεύχθη μέσω της εφαρμογής νέας εμπορικής πολιτικής και της επανατοποθέτησης προϊόντων σε νέες αγορές. Σημειώνεται πάντως ότι η μεσοσταθμική τιμή πώλησης ιχθύων μειώθηκε κατά 3,3% σε σύγκριση με το 2015, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης της τιμής της τσιπούρας, οφειλόμενης στον έντονο ανταγωνισμό των Τούρκων παραγωγών. Οι πωλήσεις τροφών μειώθηκαν, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αποενσωμάτωση της θυγατρικής εταιρείας Περσεύς ΑΒΕΕ και στην ενοποίησή της με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα για τον όμιλο (EBITDA) κατέγραψαν κέρδη 19,38 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου. Σημειώνεται ότι στο EBITDA της προηγούμενης περιόδου, περιλαμβάνεται και το λειτουργικό όφελος της θυγατρικής εταιρείας Περσεύς ΑΒΕΕ, ποσού 5,9 εκατ. ευρώ, η οποία ενσωματώνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Για την εταιρεία τα λειτουργικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 18,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 5,8 εκατ. της προηγούμενης περιόδου. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του κόστους παραγωγής μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της βελτίωσης παραγωγικών δεικτών, στη μείωση του κόστους συσκευασίας και στις αυξημένες πωλήσεις ιχθύων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ