ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο σκάνερ της εφορίας μπαίνουν 1,27 εκατ. ΑΦΜ

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον περασμένο Οκτώβριο εκκρεμούσαν 2.688 εισαγγελικές παραγγελίες που αντιστοιχούν σε 8.118 ταυτοποιημένα ΑΦΜ, για μέρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Εφορία

Υποθέσεις επιστροφής φόρων, ενδοκοινοτικών συναλλαγών, αλλά κυρίως εκείνες που έχουν μεγάλο εισπρακτικό ενδιαφέρον για τα ταμεία του Δημοσίου, τίθενται στην κορυφή των ελεγκτικών κέντρων όλης της χώρας με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα επιλέξουν κατά προτεραιότητα τις υποθέσεις που προκύπτουν με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου με έμφαση στις υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας (συνήθως οι παλαιότερες δεν έχουν μεγάλο εισπρακτικό αποτέλεσμα). Επίσης, έμφαση θα δοθεί και στις εισαγγελικές παραγγελίες οι οποίες αφορούν τον έλεγχο φορολογουμένων που περιλαμβάνονται στη λίστα με 1,27 εκατ. ΑΦΜ για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης με βάση τους τραπεζικούς λογαριασμούς εκάστου φορολογουμένου. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται πλέον ταχύτερα καθώς έχει ενεργοποιηθεί το νέο ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο διαχωρίζονται οι πρωτογενείς τραπεζικές καταθέσεις από λοιπές κινήσεις, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι πιθανότητες να υπολογίζονται δύο ή και τρεις φορές καταθέσεις και επανακαταθέσεις χρηματικών ποσών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον περασμένο Οκτώβριο εκκρεμούσαν 2.688 εισαγγελικές παραγγελίες που αντιστοιχούν σε 8.118 ταυτοποιημένα ΑΦΜ, για μέρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου. Από τις 2.688 υποθέσεις, οι 1.576 έχουν σταλεί από τον οικονομικό εισαγγελέα.

Τα δεδομένα που λαμβάνει το ηλεκτρονικό σύστημα για τον έλεγχο των λιστών προέρχονται από:

• Λίστες φοροδιαφυγής.

• Καταθετικούς λογαριασμούς (ταμιευτηρίου, τρεχούμενοι, όψεως, προθεσμίας).

• Λογαριασμούς δανείων.

• Πιστωτικές κάρτες.

• Δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης.

• Ασφαλιστικά προϊόντα.

• Μερίσματα.

• Πληρωμές ασφαλίστρων.

• Αγορές - πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

• Επενδυτικά προϊόντα (αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, repos κ.ά.).

• Εμβάσματα.

• Φορολογικά στοιχεία από Λουξεμβούργο και Βρετανία.

• Στοιχεία από την Αρχή καταπολέμησης του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Ανεξάρτητα από τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο, οι εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα:

• Υποθέσεις που αφορούν εκθέσεις των Υπηρεσιών Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

• Υποθέσεις που αφορούν επιστροφές φόρων.

•Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

• Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και του προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου.

• Υποθέσεις που αφορούν διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (τήρηση βιβλίων και έκδοση αποδείξεων).

• Υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ