ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδοφορίας και πωλήσεων για την «Κυριακίδης»

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στο ύψος των 19,40 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής εισηγμένης «Μάρμαρα Κυριακίδης» το 2016 έναντι κερδών 6,20 εκατ. ευρώ της οικονομικής χρήσης του 2015. Τα αντίστοιχα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδος 18,85 εκατ. έναντι κερδών 6,70 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. To 2016 τόσο η μητρική εταιρεία όσο και ο όμιλος πραγματοποίησαν πωλήσεις 65,57 εκατ. και 66,54 εκατ. αντίστοιχα. Οπως εκτιμά η διοίκηση της εισηγμένης που βρίσκεται σε πορεία διαγραφής από το Χρηματιστήριο: «Το ύψος των πωλήσεων κυμάνθηκε σε εξαιρετικά επίπεδα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της ύφεσης που αυτή συνεπάγεται, καθώς και της χρηματοοικονομικής αστάθειας που υπήρξε σε εθνικό επίπεδο».

Το μεικτό περιθώριο κέρδους επί του κύκλου εργασιών για τον όμιλο αυξήθηκε και ανήλθε σε 58,37 % έναντι 56,67% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ για την εταιρεία ανήλθε σε 62,53% έναντι 56,54% για το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 9,07% για τον όμιλο, ενώ για την εταιρεία αυξήθηκαν κατά 35,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα έξοδα διοίκησης της «Μάρμαρα Κυριακίδης» παρουσίασαν αύξηση κατά 4,25% για την εταιρεία και 2,44% για τον όμιλο. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά περίπου 1,5 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και κατά περίπου 1,8 εκατ. για τον όμιλο σε σχέση με τη χρήση 2015. Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε 474.800 ευρώ και 424.400 για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, έναντι 1,72 εκατ. και 1,67 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ