ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών με τους ξενοδόχους

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό και τον κλάδο το 2017 βρέθηκαν στο επίκεντρο του γεύματος εργασίας που παρέθεσε η Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ) στα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Νικόλαος Καραμούζης, οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών - μελών της ΕΕΤ, οι επικεφαλής των βασικών επιτροπών της ΕΕΤ, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Ανδρέας Ανδρεάδης και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα επίκαιρα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό και τον κλάδο το 2017, θέματα χρηματοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων, αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του εντονότερου εγχώριου και αλλοδαπού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Συζητήθηκε, ακόμη, η ενίσχυση της συνεργασίας των μελών του ΣΕΤΕ με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η χώρα έχει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες και μπορεί με κοινή προσπάθεια πολιτείας, αντιπροσωπευτικών παραγωγικών φορέων και τραπεζών να θέσει την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά, μέσω και της προσέλκυσης σημαντικών ξένων κεφαλαίων, ιδιαίτερα εάν περιοριστούν οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, της αύξησης των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, σε ένα ελκυστικό πλαίσιο για την επιχειρηματικότητα, με εξορθολογισμό των φορολογικών συντελεστών και επιβαρύνσεων, με άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ