ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή σε κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ για τη Nexans Ελλάς το 2016

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Η εισηγμένη το 2016 κατάφερε να πιστοποιηθεί για τη γερμανική αγορά. Το γεγονός αυτό ανοίγει για την εταιρεία την ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί σε μία μεγάλη αγορά αξίας περίπου 30 εκατ. ευρώ, την οποία μπορεί πλέον να υπολογίζει στο πελατολόγιό της.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στην κερδοφορία επέστρεψε το 2016 η Nexans Ελλάς, εμφανίζοντας ενοποιημένα μετά από φόρους κέρδη ύψους 1,376 εκατ. ευρώ από ζημίες 715.000 ευρώ το 2015. Οι ενοποιημένες πωλήσεις κατά τη χρήση 2016 σε τρέχουσες τιμές μετάλλων ανήλθαν σε 75,982 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 71,768 εκατ. ευρώ το 2015.

Η εισηγμένη το 2016 κατάφερε να πιστοποιηθεί για τη γερμανική αγορά. Το γεγονός αυτό ανοίγει για την εταιρεία την ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί σε μία μεγάλη αγορά αξίας περίπου 30 εκατ. ευρώ, την οποία μπορεί πλέον να υπολογίζει στο πελατολόγιό της. Από την άλλη πλευρά, η θυγατρική εταιρεία της γαλλικής μητρικής Nexans στη Γερμανία, που δραστηριοποιείται τόσο στη μέση όσο και στην υψηλή τάση, επιθυμεί να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην υψηλή τάση. Το ανωτέρω γεγονός δίνει τη δυνατότητα στην εισηγμένη να αρχίζει να προμηθεύει κάποιους πελάτες στη Γερμανία με καλώδια που θα παράγει στο εργοστάσιό της στην Ελλάδα η Nexans Ελλάς. Η παραγωγική δυνατότητα στο εργοστάσιο της εταιρείας –και παρά το γεγονός ότι το 2016 πραγματοποιήθηκαν ήδη κάποιες επενδύσεις για να μεγαλώσουν οι παραγωγικές δυνατότητες– δεν είναι αρκετή για να καλύψει αυτή τη μεγάλη γερμανική αγορά που μπορεί στο μέλλον να αποδειχθεί πολύ σημαντική για την εταιρεία. Γι’ αυτό όπως έχει ήδη αποφασιστεί από τη διοίκηση ξεκίνησε η κατασκευή μιας καινούργιας γραμμής για μέση τάση στο εργοστάσιο στην Αγία Μαρίνα Λαμίας. H συνολική επένδυση ανέρχεται στο ποσό του 1,5 εκατ. περίπου για τoν εξοπλισμό και ακόμη 1,5 εκατ. ευρώ για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης κ.τ.λ.

Στόχος είναι στα τέλη του 2017 να είναι σε πλήρη λειτουργία η καινούργια γραμμή έτσι ώστε από το 2018 να υπάρχει η δυνατότητα να παράγει για όλη αυτή την καινούργια αγορά. Οπως μάλιστα σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας: «Η παραπάνω επένδυση δεν αφορά μόνο τη Γερμανία, αλλά θα δώσει γενικά τη δυνατότητα να στραφεί η εταιρεία μας και σε άλλες νέες αγορές. Επισημαίνεται επίσης ότι οι πωλήσεις εντός του oμίλου Nexans εξαρτώνται από τη ζήτηση και τις τιμές των αγορών στις οποίες απευθύνονται οι μονάδες του ομίλου που μεταπωλούν προϊόντα της Nexans Ελλάς. Αυτό τελικά θα προκαλέσει μια καινούργια δυναμική όπου παράλληλα θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό τόσο για την εταιρεία, το περιβάλλον που επιχειρούμε στην περιοχή όσο και γενικά για την Ελλάδα». Για τις υπόλοιπες αγορές του εξωτερικού και ιδιαίτερα εκείνες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη σύναψη νέων συνεργασιών, η εξέλιξη των οποίων θα εξαρτηθεί μεταξύ άλλων και από τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας στις περιοχές αυτές. Το 2016 υπήρχαν σημαντικού μεγέθους πελάτες, οι οποίοι απορρόφησαν σημαντικό τμήμα του κύκλου εργασιών της εταιρείας (Nexans Logistics Ltd 21,5%, εταιρείες του ομίλου ΔΕΗ: 14,5%, OTE: 10,2%, εταιρείες Λιβύης: 8,7%,).

Οπως τονίζεται στην έκθεση της εισηγμένης «μέρος των εξαγωγών της εταιρείας προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να διακινδυνεύσει εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόσει δασμολογικά εμπόδια στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ως αποτέλεσμα του Brexit. Οποιαδήποτε ουσιώδης αλλαγή στους όρους και στις συνθήκες συνεργασίας με τους πιο σημαντικούς πελάτες ή και τυχόν διακοπή της συνεργασίας μαζί τους, ενδεχομένως να έχει αρνητική επίδραση, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον στην εξέλιξη των εργασιών και των αποτελεσμάτων της εταιρείας».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ