ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η βιομηχανία ζητεί από τη ΔΕΗ ίδιες εκπτώσεις με την «Αλουμίνιον»

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Τριετή παράταση για τη διακοψιμότητα ζητάει η ΕΒΙΚΕΝ και εκφράζει φόβους για ένα «ρυθμιζόμενο ολιγοπώλιο» στην ηλεκτρική αγορά.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μοντέλο σύμβασης αντίστοιχο με αυτό της «Αλουμίνιον της Ελλάδος» διεκδικεί από τη ΔΕΗ το σύνολο των ενεργοβόρων βιομηχανιών της χώρας. Εκπρόσωποι του κλάδου που παραβρέθηκαν χθες στη συνάντηση της ΕΒΙΚΕΝ (Ενωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας) με τους δημοσιογράφους εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν προτίθεται να δώσει αντίστοιχες εκπτώσεις με αυτές που έδωσε στην «Αλουμίνιον της Ελλάδας» για την προπληρωμή κατανάλωσης του επόμενου έτους.

Οπως προέκυψε από τη συζήτηση, η ΔΕΗ έχει αποδεχθεί κατ’ αρχάς το μοντέλο έκπτωσης βάσει προπληρωμένης μελλοντικής κατανάλωσης, κάτι εξάλλου που από τις αρχές του έτους εφαρμόζει για το σύνολο των πελατών της. Ωστόσο, τα ποσοστά της έκπτωσης που προτείνει σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως τονίζουν εκπρόσωποι του κλάδου, υπολείπονται κατά πολύ από το 15% που έδωσε στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

Εκπρόσωπος μεγάλης τσιμεντοβιομηχανίας επισήμανε ότι η έκπτωση της προπληρωμής πρέπει να είναι ίδια για όλους, διαφορετικά τίθεται θέμα νομιμότητας. Η βιομηχανία είναι εν αναμονή των επίσημων διαπραγματεύσεων με τη ΔΕΗ, καθώς οι υφιστάμενες συμβάσεις διετούς διάρκειας λήγουν στο τέλος του 2017. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ γίνονται σε διμερές επίπεδο ανά βιομηχανία και λαμβάνοντας υπόψη το καταναλωτικό προφίλ τής κάθε επιχείρησης. Αυτό είναι και το επιχείρημα της ΔΕΗ, που έδωσε 15% έκπτωση στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος» και εισέπραξε 100 εκατ. ευρώ για προπληρωμένη κατανάλωση ενός έτους, καθώς είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής της. Βασικό στοιχείο του νέου μοντέλου τιμολόγησης που καθιέρωσε η σύμβαση της «Αλουμίνιον της Ελλάδος» με τη ΔΕΗ και στο οποίο θα στηριχθούν και οι νέες συμβάσεις με τις λοιπές ενεργοβόρες βιομηχανίες είναι η τιμολόγηση βάσει του μεταβλητού λειτουργικού κόστους του λιγνίτη και των ιδιαίτερων καταναλωτικών χαρακτηριστικών κάθε βιομηχανίας, παράμετροι που οδηγούν σε φθηνότερο κόστος ενέργειας.

Το κόστος ρεύματος αποτελεί βασική παράμετρο της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας ενεργοβόρου βιομηχανίας που είναι εκτεθειμένη στον διεθνή ανταγωνισμό. Η αβεβαιότητα σε σχέση με τις επικείμενες δομικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού και την κατάσταση της ΔΕΗ προκαλεί ανησυχία για την επόμενη ημέρα της ελληνικής βιομηχανίας. Ξεκινώντας από το δεδομένο ότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή είναι η de facto μοναδική πηγή προμήθειας για τη βιομηχανία, δεδομένης της απουσίας βιώσιμων εναλλακτικών αλλά και της απόστασης που χωρίζει ακόμη την εγχώρια αγορά από το ευρωπαϊκό target model, οι εκπρόσωποι της ΕΒΙΚΕΝ εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για το μέλλον της ΔΕΗ. «Η παρατεταμένη ασάφεια και αβεβαιότητα για το μέλλον, τη δομή και τη μορφή της ΔΕΗ προκαλεί τεράστια ανησυχία. Πολύ περισσότερο, από τη διαφαινόμενη πορεία της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο, μέσω της βίαιης εκποίησης παγίων της ΔΕΗ, να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα ρυθμιζόμενο ολιγοπώλιο, απέναντι στο οποίο οι επιχειρήσεις-καταναλωτές δεν θα έχουν καμία διαπραγματευτική ισχύ» σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ κ. Κωνσταντίνος Κουκλέλης.

Τη δημιουργία «ρυθμιζόμενου ολιγοπωλίου» αποδίδει η ΕΒΙΚΕΝ στο γεγονός ότι δεν διασφαλίζεται ανταγωνιστικό μείγμα καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή, οι διασυνδέσεις της χώρας είναι ανεπαρκείς, με εκείνη της Ιταλίας να παραμένει εκτός λειτουργίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα και η λειτουργία του target model (λειτουργία προθεσμιακής αγοράς, ενδοημερήσιας και εξισορρόπησης) καθυστερεί σημαντικά. Δεν γνωρίζουμε εάν τα μέτρα που συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς είναι ικανά να καταστήσουν βιώσιμη τη ΔΕΗ, τονίζουν από την ΕΒΙΚΕΝ, συμπληρώνοντας ότι η ΔΕΗ οδηγείται σε οικονομική ασφυξία, καθώς εκτός από τις επισφάλειες και καθυστερήσεις στις εισπράξεις επιβαρύνεται και από την υποχρέωσή της να διαθέσει μέρος της λιγνιτικής της παραγωγής σε τιμές κάτω από το πλήρες λιγνιτικό της κόστος (100 εκατ. κάτω από την χονδρεμπορική), καθώς και από την επιβολή νέας χρέωσης προμηθευτή με σκοπό την απάλειψη του ελλείμματος των ΑΠΕ (350 εκατ. ευρώ ετησίως).

Το βασικό αίτημα που διατυπώθηκε χθες από την ΕΒΙΚΕΝ είναι η παράταση του μέτρου της Διακοψιμότητας που λήγει τον Οκτώβριο, για μια τριετία. Πρόκειται για μέτρο που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και αποδεδειγμένα στηρίζει την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας και ευελπιστούμε ότι το υπουργείο Ενέργειας – καθώς ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση– χωρίς καθυστέρηση θα υποβάλει στην Ε.Ε. το αίτημα τριετούς παράτασης, τονίζει η ΕΒΙΚΕΝ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ