ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ακόμη δύο διαγραφές εταιρειών από το χρηματιστήριο

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Φτωχότερο σε υγιείς και εξωστρεφείς επιχειρήσεις καθίσταται το Χρηματιστήριο μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των δημόσιων προτάσεων της «Μάρμαρα Κυριακίδης» και της «Ιονική Ξενοδοχειακή», που θα οδηγηθούν σε οριστική διαγραφή των μετοχών τους. Αντίθετα, δεν ήταν επιτυχής η δημόσια πρόταση για την «Trastor» αφού δεν συγκεντρώθηκε το επιθυμητό ποσοστό (90%) προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) του άρθρου 27 και να απαιτηθεί η αγορά και του υπολοίπου 10% για να συμπληρωθεί το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Πριν συμπληρωθούν οι πρώτοι πέντε μήνες του 2017 και εκτός ταμπλό του Χρηματιστηρίου βρίσκονται οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και ακολουθούν η «Kleemann Hellas», ο «Αστέρας Βουλιαγμένης», η «Ιονική Ξενοδοχειακή» που είχε τον έλεγχο του ξενοδοχείου Hilton και έχει ήδη μεταβιβάσει σε ξένο σχήμα (Home Holdings SA εταιρεία των «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.» και «D-Marine Investments Holding BV» έναντι 142 εκατ. ευρώ) και η «Μάρμαρα Κυριακίδης».

Εκτός των τεσσάρων μετοχών που προαναφέραμε έχουν διαγραφεί από την αρχή του 2017 και άλλες 7 εισηγμένες λόγω οικονομικών προβλημάτων, ανεβάζοντας το άθροισμα σε 11 των μετοχών που οδηγήθηκαν ή πρόκειται να οδηγηθούν εκτός Χρηματιστηρίου. Πρόκειται για τις εταιρείες: «Χ. Ιωάννου», «Τεχνικές Εκδόσεις», «Alsinco»,«Παρνασσός», «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες», «Spider-Πέτσιος» και «Βιοϊατρικής & Ρομποτικής Τεχνολογίας».

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της «Μάρμαρα Κυριακίδης», για την ολοκλήρωση της περιόδου της δημόσιας πρότασης έγινε γνωστό ότι η «Αντίοχος Συμμετοχών» που υπέβαλε τη δημόσια πρόταση κατέχει συνολικά 22.228.201 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 95,46% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης εταιρείας.

Από την πλευρά της δημόσιας πρότασης της «Ιονική Ξενοδοχειακή» η «Home Holdings», που υπέβαλε τη δημόσια πρόταση, κατέχει συνολικά 13.268.562 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ