ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέες προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Ο πρόεδρος της ΕΤΟ Φρεντερίκ Ουντέα δήλωσε ότι «θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα δεν έχει θιγεί. Είναι στο χέρι των φορέων χάραξης πολιτικής να ολοκληρώσουν τα ρυθμιστικά ζητήματα και να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία, αποφεύγοντας τις αδικαιολόγητες επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων».

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τράπεζες

Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σε όλη την Ευρώπη αλλά και θέματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και νοικοκυριών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα.

Από την Ελληνική Ενωση Τραπεζών συμμετείχαν ο πρόεδρος της ένωσης και της Eurobank, κ. Νικόλαος Καραμούζης και η γενική γραμματέας κ. Χαρούλα Απαλαγάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΤΟ χαιρέτισε τη χαλάρωση των κριτηρίων χορήγησης δανείων, κάτι που οδήγησε σε αύξηση της παροχής δανείων στην Ευρωζώνη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 1ου τετραμήνου 2017. Κάλεσε τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του πλαισίου των νομοθετικών μέτρων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παροχή χρηματοδότησης στις οικονομίες. Ο πρόεδρος της ΕΤΟ κ. Φρεντερίκ Ουντέα δήλωσε ότι «θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα δεν έχει θιγεί. Είναι στο χέρι των φορέων χάραξης πολιτικής να ολοκληρώσουν τα ρυθμιστικά ζητήματα και να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία, αποφεύγοντας τις αδικαιολόγητες επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί η δημιουργία ενός ασφαλούς, βιώσιμου και ανταγωνιστικού τομέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που θα λειτουργεί ευεργετικά για τις οικονομίες των κρατών μας».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ηλεκτρονικών πληρωμών τονίστηκε ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εμπίπτει στον πυρήνα της εμπιστοσύνης για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ωστόσο, τυχόν ακατάλληλη τροποποίηση των προτεινόμενων τεχνικών προτύπων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελατολογίου. Πηγές ανησυχίας για τις τράπεζες αποτελούν ο συντελεστής μόχλευσης, η εφαρμογή της ελάχιστης (εποπτικής) απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), ο συντελεστής καθαρής ροής χρηματοδότησης (NSFR) και η αναθεώρηση των κανόνων που αφορούν το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (FRTB).

Εάν τα παραπάνω δεν διευθετηθούν καταλλήλως, τονίζεται, τότε η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας ενδέχεται να επηρεαστεί ουσιωδώς. Σημειώθηκε επίσης ότι τα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ρυθμιστικής παρέμβασης.

Συζητήθηκαν ακόμα ζητήματα αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών και τη «Βασιλεία IV», η πρόοδος που έχει σημειωθεί από τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, αλλά και θέματα μακροπρόθεσμης πολιτικής, όπως οι επικείμενες διαπραγματεύσεις για το Brexit και οι σχέσεις των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ