ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση τζίρου εταιρειών κατά 2,8% τη διετία 2014-2015

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Για έβδομη χρονιά η ICAP Group εξέδωσε την επιχειρηματική έκδοση «40 κορυφαίοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας», αξιοποιώντας το υλικό που περιέχεται στις κλαδικές μελέτες όπου δίδεται συνοπτικά η εικόνα που παρουσιάζουν 40 επιλεγμένοι κλάδοι, βάσει των αντίστοιχων μελετών της διετίας 2015-2016.

Από τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών της έκδοσης κατέγραψε ελαφρά μείωση τη διετία 2014/15, παράλληλα όμως η συγκράτηση του κόστους είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Το 2015 αποτέλεσε το ορόσημο που σηματοδότησε την εντυπωσιακή επάνοδο στην κερδοφορία και το τέλος μιας παρατεταμένης περιόδου συσσώρευσης ζημιών.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας τις εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους μειώθηκε κατά 2,8% το 2014/15 και διαμορφώθηκε σε περίπου 128 δισ. ευρώ. Υποχώρηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε πέντε από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού). Την εντονότερη υποχώρηση κύκλου εργασιών εμφάνισε ο τομέας της μεταποίησης (-8,2%).

Οσον αφορά τα συνολικά αποτελέσματα, αξίζει να σημειωθούν η βελτίωση σε επίπεδο μεικτών κερδών και η δραστική αύξηση (66,3%) του λειτουργικού αποτελέσματος, μεταβολές που τελικά οδήγησαν στην εντυπωσιακή επάνοδο στην κερδοφορία του εταιρικού τομέα το 2015, με εγγραφή κερδών (προ φόρων) ύψους 2,1 δισ. Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των εταιρειών του δείγματος (62,3%) ήταν κερδοφόρες το 2015, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν και το συνολικό αποτέλεσμα. Οσον αφορά τους επιμέρους κλάδους, όλοι πλην ενός ήταν κερδοφόροι το 2015.

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέρδη είχε ο κλάδος της μεταποίησης, του εμπορίου και των λοιπών υπηρεσιών. Ειδικότερα, για τον τομέα της μεταποίησης, από την επεξεργασία των στοιχείων φαίνεται ότι σημειώθηκε μεγάλη βελτίωση το 2015. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του τομέα μειώθηκε κατά 8,2% το 2014/15 και διαμορφώθηκε σε 38,7 δισ. (η υποχώρηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα διύλισης πετρελαίου). Παρά την υποχώρηση αυτή, η μεγάλη περικοπή του κόστους πωλήσεων επέφερε τη σημαντική άνοδο των μεικτών κερδών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ