ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εως 30 Ιουνίου η μεταβίβαση της «Νίκας» στην Chipita

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έγινε κανονικά, καθώς μάλιστα υπερκαλύφθηκε κατά 1,083 φορές.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε τροποποίηση της σύμβασης αναδιάρθρωσης της αλλαντοβιομηχανίας «Νίκας» προκειμένου να μην ενεργοποιηθούν οι διάφορες αιρέσεις που προβλέπονται σε αυτήν, προχώρησαν τα εμπλεκόμενα μέρη. Ετσι, πλέον ως καταληκτική προθεσμία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τη μεταβίβαση δηλαδή της εταιρείας στην Chipita, ορίστηκε η 30ή Ιουνίου 2017, αντί της 30ής Απριλίου 2017.

Η διαδικασία, πάντως, της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έγινε κανονικά, καθώς μάλιστα υπερκαλύφθηκε κατά 1,083 φορές. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είχε ορισθεί μέχρι του ποσού των 23.272.106,40 ευρώ και τελικώς καταβλήθηκε συνολικό ποσό 25.209.773,10 ευρώ. Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συμμετείχαν συνολικά 31 μέτοχοι, εκ των οποίων οι 5 κατέβαλαν συνολικό ποσό 24,47 εκατ. ευρώ και οι άλλοι 26 συνολικό ποσό 737.638,20 ευρώ.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει αποφασισθεί σήμερα ξεκινά η περίοδος υπαναχώρησης των επενδυτών, η οποία λήγει αύριο, ενώ στις 31 Μαΐου 2017 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Σύμφωνα, εξάλλου, με όσα αναφέρονται στο συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση σε τρίτο επενδυτή του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της «Νίκας» Βουλγαρίας (στην περιοχή Μπότεβγκραντ) με συμφωνηθέν τίμημα το ποσό των 2.143.000 ευρώ. Από αυτά, ποσό 1.278.348 ευρώ έχει ήδη καταβληθεί από τον τρίτο επενδυτή, με το οποίο ολοκληρώθηκε στις 24 Απριλίου 2017 η πλήρης αποπληρωμή του οφειλόμενου κεφαλαίου από δάνειο που είχε λάβει η «Νίκας» Βουλγαρίας από την Postbank ύψους 1.240.149 ευρώ πλέον των δεδουλευμένων τόκων έως την εν λόγω ημερομηνία. Το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος, δηλαδή 864.655 ευρώ, θα πρέπει να καταβληθεί από τον επενδυτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι ο αγοραστής είχε νοικιάσει το εργοστάσιο της «Νίκας» στη Βουλγαρία από τον Ιούνιο του 2015.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της «Νίκας», στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου είχε διαμορφωθεί στα 86,15 εκατ. ευρώ. Με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, ωστόσο, οι υποχρεώσεις του ομίλου πλέον διαμορφώνονται ως εξής: οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από 83,68 εκατ. ευρώ μειώνονται στα 22,89 εκατ. ευρώ, ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από 2,46 εκατ. ευρώ αυξάνονται στα 22,22 εκατ. ευρώ, λόγω της αναταξινόμησης των δανείων, βάσει της συμφωνίας αναδιάρθρωσης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ