ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο στρατηγικό σχέδιο έως το 2020 από την Τράπεζα Πειραιώς

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τράπεζες

Σημαντική μείωση ζημιών και βελτίωση οργανικών μεγεθών παρουσίασε ο όμιλος Τράπεζας Πειραιώς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017. Παράλληλα, παρουσίασε τον στρατηγικό της σχεδιασμό με ορίζοντα το 2020 - «Agenda 2020». Οι κύριοι στόχοι της «Agenda 2020» είναι:

• Μείωση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα.

• Δημιουργία ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, με ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα.

• Διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης.

• Αποκατάσταση της αυτόνομης πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις αγορές.

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι στο εξής θα παρουσιάζει ξεχωριστά τις επιδόσεις των κύριων τραπεζικών εργασιών και τις επιδόσεις των μη κύριων εργασιών οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο Piraeus Legacy Unit (PLU). Ουσιαστικά το PLU αποτελείται από τα «κόκκινα» δάνεια, καθώς και δραστηριότητες (ακίνητα, διεθνείς δραστηριότητες, θυγατρικές) που θα πωληθούν. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της τράπεζας, έως τα τέλη του 2020 το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου αναμένεται να έχει μειωθεί σε 70 δισ., περιλαμβάνοντας τις βασικές δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς σε ποσοστό άνω του 80% έναντι 65% σήμερα. Τα δάνεια που θα διαχειρίζεται το PLU αναμένεται να μειωθούν από 37 δισ. σήμερα σε κάτω από 20 δισ.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του α΄ τριμήνου, τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε οριακή ζημία ύψους 6 εκατ. έναντι ζημιών 35 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα 258 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 11% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, επίδοση που οφείλεται στην αύξηση των συνολικών καθαρών εσόδων κατά 3% και της μείωσης κατά 4% των λειτουργικών εξόδων. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 37,8% με το υπόλοιπό τους να μειώνεται για 6ο συνεχόμενο 3μηνο. Η συνολική μείωσή τους τους τελευταίους 12 μήνες έφτασε τα 2,3 δισ. με το υπόλοιπο των NPLs να υποχωρεί στα 24,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου. Ωστόσο, έπειτα από πτώση τεσσάρων συνεχόμενων τριμήνων, κατά το πρώτο τρίμηνο σχηματίστηκαν νέες καθυστερήσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στο ξεκίνημα του 2017. Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του ομίλου Γεώργιος Χαντζηνικολάου σημείωσε: «Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς συμβάλλουν στην άρση της αβεβαιότητας.

Η οριστική συμφωνία αναμένεται να είναι καταλύτης για την επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανόδου κατά το 2017». Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σημείωσε: «Μαζί με τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2017, ανακοινώνουμε την “Agenda 2020”, το νέο στρατηγικό μας σχέδιο για την περίοδο μέχρι το 2020. Για πρώτη φορά, το χρηματοοικονομικό προφίλ των βασικών τραπεζικών μας δραστηριοτήτων χωρίς τις μη κύριες δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού («Piraeus Legacy Unit» ή «PLU»), παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η βασική τραπεζική μας δραστηριότητα κατέγραψε κέρδη ύψους 104 εκατ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2017, ενώ το PLU είχε ζημίες ύψους 110 εκατ. Η διακριτή αυτή παρακολούθηση θα μας επιτρέψει να εστιάσουμε στις βασικές κατηγορίες πελατών μας, ενώ ταυτόχρονα θα ανακατανείμουμε τους πόρους μας ώστε να μεγιστοποιήσουμε την αξία των μη κύριων δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ