ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 5 εκατ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα το α΄ τρίμηνο του 2017

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τράπεζες

Σε θετική τροχιά παρέμεινε κατά το α΄ τρίμηνο της φετινής χρήσης η Εθνική Τράπεζα, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικράτησε εν αναμονή της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2017, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα υποχώρησαν, υπερβαίνοντας τον στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Αναλυτικότερα, η Εθνική σε επίπεδο ομίλου παρουσίασε στο τέλος Μαρτίου κέρδη μετά φόρων ύψους 5 εκατ. ευρώ, έναντι 12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 (-59,4%), ενώ τα αποτελέσματα στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν οριακά αρνητικά στα 3 εκατ. ευρώ (έναντι -2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016). Τα οργανικά κέρδη πριν από προβλέψεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 13% σε τριμηνιαία βάση (και 30% σε ετήσια βάση) και διαμορφώθηκαν στα 244 εκατ. ευρώ. Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 6,7% σε ετήσια βάση. Χωρίς το κέρδος από την πώληση της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, ύψους 150 εκατ. ευρώ, το δ΄ τρίμηνο του 2016, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρέμειναν σε θετικό έδαφος κατά το α΄ τρίμηνο του 2017, απορροφώντας τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια.

Σε ό,τι αφορά το κρίσιμο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων, η τράπεζα, παρά την αβεβαιότητα, πέτυχε τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κατά 200 εκατ. ευρώ για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η συνολική μείωση των NPEs από το τέλος του 2015 ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον σχετικό στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού κατά 700 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών οδήγησε κατά το α΄ τρίμηνο σε μικρή αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), ο δείκτης των οποίων στο τέλος Μαρτίου ανήλθε στο 33% από 32,9% στα τέλη Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι στο α΄ τρίμηνο η ΕΤΕ προχώρησε στη διενέργεια προβλέψεων ύψους 236 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2016.

Η χρηματοδότηση μέσω ELA παρέμεινε σταθερή, παρά τις εκροές καταθέσεων (-2%) και διαμορφώθηκε στα 5,6 δισ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα διαμορφώθηκε στα 10,2 δισ. ευρώ (από 12,3 δισ. που ήταν στα τέλη Δεκεμβρίου 2016).

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα της Εθνικής Τράπεζας, εν μέσω της παρατεταμένης αβεβαιότητας που επικρατούσε τους πρώτους μήνες του έτους. «Η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και θεσμών αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της χώρας, η οποία θα αποτελέσει τον αναμενόμενο καταλύτη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας. Το σταθερά βελτιούμενο οικονομικό κλίμα αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των βασικών μας στόχων για το 2017: ενίσχυση της κερδοφορίας, βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων μας, περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, σύμφωνα με ή πλέον των στόχων μας προς τον Ενιαίο Μηχανισμό Στήριξης και χρήση της ρευστότητάς μας για να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να πετύχει έξοδο από την ύφεση», τόνισε ο κ. Φραγκιαδάκης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ