Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 29/30-V-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

O NEVILLE CHAMBERLAIN ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Λονδίνο, 28.- Ανακοινούται επισήμως εκ της Ντώουνηγκ Στρητ 10 ότι ο κ. Μπάλντουιν παρητήθη της θέσεως του πρωθυπουργού και του πρώτου λόρδου του Θησαυροφυλακίου σήμερον την πρωΐαν, ότι δε ο κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν απεδέχθη την πρόσκλησιν της Α.Μ. όπως καταλάβη την θέσιν ταύτην. [...] Η συνέλευσις του [Συντηρητικού] κόμματος διά τον ορισμόν του κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν ως διαδόχου εν τη αρχηγία του κόμματος θα γίνη την Δευτέραν [31 Μαΐου 1937]. Θα προεδρεύση αυτής ο λόρδος Χάλιφαξ.

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ: Λονδίνον, 29.- Εφημερίδες τινές [της Βρετανίας] εκφράζουν την απορίαν των διά την απουσίαν του κ. Ουΐνστων Τσώρτσιλ από την νέαν κυβέρνησιν και του κ. Εμμερυ. [Σημ. «Φ»: Ο Τσώρτσιλ ήταν αντίθετος στην πολιτική κατευνασμού έναντι της Γερμανίας που επροτίθετο να ακολουθήση ο Τσάμπερλαιν. Με την κήρυξη του πολέμου κατά της Γερμανίας, ο Τσώρτιλ ανέλαβε πρώτος λόρδος του Ναυαρχείου και κατέστη μέλος της Πολεμικής Κυβερνήσεως, πριν αναλάβει την πρωθυπουργία στις 10 Μαΐου 1940 και οδηγήσει τους Βρετανούς με το πείσμα του, μέσα από το αίμα και τα δάκρυα, στη νίκη κατά της Γερμανίας.]

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ: Ρώμη, 28.- Ο «Εσπερινός Ταχυδρόμος» [Corriere della Sera] του Μιλάνου δημοσιεύει μακρά τηλεγραφικήν ανταπόκρισιν του εν Βαρσοβία ανταποκριτού του περί συλλήψεως και φυλακίσεως [εις την Σοβιετικήν Ενωσιν] του Ελληνος Λαζάρου Νικολάου Καλλιγά, ο οποίος έμπορος πολυτίμων λίθων θεωρείται ο κυριώτερος συνένοχος του τρομερού Γιάγκοντα [εκπεσόντος αρχηγού της NKVD].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ