Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 04.VΙ.1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΟΛΑ: Βερολίνον, 3. - Το νυκτερινόν ανακοινωθέν του στρατηγείου της Σαλαμάνκας [φρανκικό] αγγέλλει ότι ο αρχιστράτηγος της βορείου στρατιάς στρατηγός Αιμίλιος Μόλα, εύρε τραγικόν θάνατον συνεπεία πτώσεως του αεροπλάνου ούτινος επέβαινεν ενεργών επιθεώρησιν του μετώπου της Βισκαΐας. Το αεροπλάνον ευρέθη αιφνιδίως εν μέσω πυκνής ομίχλης συνεπεία της οποίας εξέλιπε τελείως η ορατότης. Ούτω το αεροπλάνον κατάπεσε και οι επιβαίνοντες αυτού στρατηγός Μόλα, εις εκ των υπασπιστών του, δύο αξιωματικοί του επιτελείου και δύο αεροπόροι εφονεύθησαν. [Σημ. «Φ»: Μετά τον θάνατο του στρατηγού Σανχούρχο, κατά τις πρώτες ημέρες του κινήματος του Φράνκο, το αεροσκάφος του οποίου συνετρίβη κατά την απογείωση παραφορτωμένο με τις στολές του, ο θάνατος του Μόλα, από μία ειρωνεία της τύχης, απάλλαξε τον Φράνκο από έναν ακόμα δυνάμει ανταγωνιστή του στο στρατόπεδο των εθνικιστών].

ΙΤΑΛΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Βερολίνον, 3. - Ο εν Ρώμη ανταποκριτής του ημιεπισήμου γερμανικού πρακτορείου τηλεγραφεί ότι ο ιταλικός Τύπος αφιερώνει εις την επίσκεψιν του Γερμανού υπουργού των Στρατιωτικών φον Μπλόμπεργκ μακρά άρθρα διά των οποίων υπογραμμίζεται η σημασία του γεγονότος και εξαίρονται αι μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας σχέσεις.

ΙΑΠΩΝΙΑ: Βερολίνον, 3. - Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι ο πρίγκηψ Κονόγιε κατήρτισε την κυβέρνησιν τη συμμετοχή των κομμάτων.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ SIEMENS: Ο αφιχθείς ενταύθα αντιπρόσωπος της Γερμανικής Εταιρείας Σήμενς – Χάλσκε κ. Ντριξ επεσκέφθη χθες τον πρωθυπουργόν κ. Ιωάννην Μεταξάν και ανέφερε προς αυτόν τας απόψεις της Τηλεφωνικής Εταιρείας διά τη διευθέτησιν των μεταξύ αυτής και του κράτους διαφορών.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ: Την 7ην τρέχ. Ο έφορος αρχαιοτήτων κ. Γ. Μηλιάδης θα ομιλήση εις Ραμνούντα Μαραθώνος περί των εκεί σωζωμένων ερειπίων του αρχαίου ιερού της Ραμνουσίας Θεάς Νεμέσεως.

AUGUSTE PERRET: Ο διαπρεπής Γάλλος αρχιτέκτων, διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών του γαλλικού κράτους κ. Περρέ, κατόπιν παρακλήσεως του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου θα δώση δύο διαλέξεις εις την αίθουσαν του «Παρνασσού» την μεν πρώτην αύριον με θέμα: «Η αρχιτεκτονική», τη δε δευτέραν την 7ην τρέχ. Με θέμα: «Μερικαί πραγματοποιήσεις», μετά φωτεινών προβολών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ