ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 41 δισ. υποχώρησε ο ELA στα τέλη Μαρτίου

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ως θετικό πιστωτικό γεγονός χαρακτηρίζει η Moody’s τη σημαντική μείωση της εξάρτησης των εγχώριων συστημικών τραπεζών από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA). Η Moody’s σημειώνει ότι η μείωση του ELA είχε σημαντική, θετική επίδραση, μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης με τελικό αποτέλεσμα την ενίσχυση της κερδοφορίας τους.

Σημειώνεται ότι στο τέλος Μαρτίου η εξάρτηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών –Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank– περιορίστηκε στα 41 δισ. ευρώ έναντι 65,1 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Μαρτίου 2016. Σύμφωνα με τη Moody’s, οι εγχώριες τράπεζες ανακοίνωσαν βελτιωμένα βασικά έσοδα πριν από προβλέψεις κυρίως λόγω της βελτίωσης των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων και των χαμηλότερων προμηθειών προς το Δημόσιο (λόγω της αποπληρωμής κρατικών εγγυήσεων). Σημειώνεται ότι ο ELA επιβαρύνεται με σημαντικό κόστος της τάξεως του 1,5%. Στη βελτίωση της οικονομικής εικόνας των τραπεζών συνέβαλε ακόμα η μείωση των λειτουργικών δαπανών, κυρίως των δαπανών προσωπικού, συνεπεία της μείωσης του αριθμού εργαζομένων μέσω των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου.

Οι τράπεζες βελτίωσαν τη ρευστότητά τους παρά την εκροή καταθέσεων το πρώτο τρίμηνο, λόγω της αβεβαιότητας που επικράτησε εξαιτίας των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η βελτίωση της ρευστότητας ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης των συναλλαγών στη διατραπεζική αγοράς (repos). Σύμφωνα με τη Moody’s, τόσο για το υπόλοιπο του έτους όσο και το 2018 το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών θα συνεχίσει να υποχωρεί, ενώ περαιτέρω συρρίκνωση αναμένεται να παρουσιάσουν και τα λειτουργικά έξοδα ενισχύοντας τις προοπτικές κερδοφορίας των τραπεζών.

Ωστόσο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση και πλήττουν την κερδοφορία τους. Η αναμενόμενη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος στήριξης της χώρας έχει βελτιώσει κάπως το επενδυτικό κλίμα και έχει ενισχύσει τη διάθεση των διεθνών τραπεζών για ρίσκο σε ό,τι αφορά την έκθεσή τους σε ελληνικές τράπεζες.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ