Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 8-VI-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΜΠΛΥΧΕΡ: Τα χθες ληφθέντα αεροπορικώς ιταλικά φύλλα δημοσιεύουν μακρά τηλεγραφήματα της εν Ρωσία καταστάσεως. [...]. Ο διοικητής της στρατιάς της Απω Ανατολής Μπλύχερ απειληθείς με καθαίρεσιν έσχε μακράν συνομιλίαν μετά του αρχηγού του στρατού Βοροσίλωφ κατόπιν της οποίας ο Βοροσίλωφ ανεκοίνωσεν εις τας αστυνομικάς αρχάς και την μυστικήν αστυνομίαν, ότι του λοιπού δεν θα επιτρέψη κατ’ οίκον έρευναν ή σύλληψιν στρατιωτικών αν η σχετική άδεια δεν φέρη την υπογραφήν του. [Σημ. «Φ»: Ο στρατάρχης Βασίλι Κονσταντίνοβιτς Μπλύχερ συνελήφθη από την NKVD, κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπέρ της Ιαπωνίας, βασανίστηκε από τον ίδιο τον Λαυρέντι Μπέρια και πέθανε από τα βασανιστήρια στις 9 Νοεμβρίου 1938. Η μνήμη του αποκαταστάθηκε το 1956].

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Λονδίνον, 7. - Ο εν Βερολίνω ανταποκριτής του Πρακτορείου Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι προχθές συνελήφθησαν εις Μόναχον τέσσαρες καθολικοί ιερείς, ενώ καθολικοί νέοι ήλθαν εις σύγκρουσιν μετά εθνικοσοσιαλιστών έξωθι εκκλησιών.

«MAISONNETTE»: Restaurant – Dancing, Varietés – Cabaret «Maisonnette», Bld Alexandra No 10. Grand debut du celebre couple du Coliseum de Londres Doray and Chela. Au programme aussi: L’excelant Parodist Comique Joe Jarsky. Le charmant trio Fleming and The Tow Cocktails. La femina caoutchouk Atlantida. L’elegant Duo Vox Hellen Marschall, Marie Petrovitch e.t.c. et.c. Orchestre Zoubenko. Tel. 28-601. [Σημ. «Φ»: Ο Joe Jarsky, ψευδώνυμο του Josef Bedrich Pecka, 1899-1980, ήταν ηθοποιός, χορευτής, παρωδός και ο καλύτερος Τσέχος χορευτής κλακέτας της εποχής του. Πηγή πληροφοριών: Radio Praha].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ