Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 10-VI-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

«ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ» ΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ:  (Από σειρά δημοσιευμάτων στην «Κ» με την υπογραφή [W.-] ) Ρώμη, 5 Ιουνίου. (Αεροπορικώς).- Εν μακρά συνομιλία την οποίαν είχον σήμερον μετ’ εξεχούσης προσωπικότητος δυναμένης ως εκ της θέσεως την οποίαν κατέχει εν τη Κυβερνήσει της Ρώμης να ομιλή εγκύρως επί των ζητημάτων της εξωτερικής πολιτικής, ηδυνήθην να αποκομίσω τας εξής εντυπώσεις [...]. Οσον αφορά τας σχέσεις της Ιταλίας με [...] την Ελλάδα ιδιαιτέρως ο συνομιλητής μου υπήρξεν εξαιρετικώς ενθουσιώδης: Με την Ελλάδα αι σχέσεις μας είναι άρισται. Τίποτε, καμμία διαφορά δεν μας χωρίζει. Αι εμπορικαί μας συναλλαγαί επανελήφθησαν εντονώτεραι και δύναμαι να είπω ευρίσκονται εις σημείον ζηλευτόν. Το σύμφωνον φιλίας το οποίον ενώνει την Ελλάδα και την Ιταλίαν, ανανεωθέν αυτομάτως, εξακολουθεί να διέπη τας σχέσεις ημών και υμών. Ολα βαδίζουν προς το καλύτερον. Βεβαιώσατε τους συμπατριώτας σας ότι είμεθα και θα μείνωμεν φίλοι. [ΣΗΜ. «Φ»: Ο ομιλητής είναι μάλλον ο υπουργός Εξωτερικών Γκαλεάτσο Τσιάνο. Αργότερα, ο Τσιάνο ήταν ο αρχιτέκτων όχι μόνο της διπλωματικής, αλλά και της πολιτικής προπαρασκευής του πολέμου εναντίον της Ελλάδος. Στη φωτογραφία, ο Τσιάνο εν μέσω Αλβανών συνεργατών του στο Δυρράχιο.]

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ RECORD: Παντού και πάντοτε, στην εκδρομή, στο ταξείδι, στο σπίτι. Ντολμάδες γιαλαντζή, μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί, φασολάκια με το λάδι, ντομάτες γεμιστές, πιπεριές γεμιστές, μπάμιες στο λάδι κλπ. RECORD.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ