ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΤΕ πούλησε τις θυγατρικές της στη Βουλγαρία έναντι 610 εκατ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

«Επειτα από σχεδόν 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Βουλγαρία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη UBB και την Interlease ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές», δήλωσε ο CEO της ΕΤΕ Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τράπεζες

Πάνω από το 85% του σχεδίου αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν έχει ήδη υλοποιήσει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, δύο χρόνια πριν από την εκπνοή της προθεσμίας ολοκλήρωσης των σχετικών δράσεων.

Χθες ανακοινώθηκε η πώληση του 99,91% της θυγατρικής της τράπεζας στη Βουλγαρία United Bulgarian Bank (UBB) στην KBC Bank έναντι 610 εκατ. ευρώ, ενώ θέμα ημερών είναι και η ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η σχετική διαδικασία είναι στην τελική ευθεία και η πώληση της ασφαλιστικής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων 10 ημερών.

Σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση της UBB, στην ανακοίνωση της Εθνικής σημειώνεται ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης, CET1 (pro forma) της τράπεζας ενισχύεται για το πρώτο τρίμηνο του 2017 κατά 100 μονάδες βάσης. Επιπλέον, η συνολική ρευστότητα του ομίλου θα ενισχυθεί κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ λόγω της αποπληρωμής του ενδοομιλικού δανεισμού και τη διανομή μερισμάτων από τη UBB προς την ΕΤΕ. Σημειώνεται ότι μαζί με την UBB μεταβιβάστηκε στην KBC και το 100% της θυγατρικής της Interlease.

Με αφορμή τη συναλλαγή, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε: «Επειτα από σχεδόν 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Βουλγαρία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη UBB και την Interlease ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. H συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Χαίρομαι που ο νέος ιδιοκτήτης της UBB, η KBC, ένας ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος, θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει την τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να κατακτήσει ισχυρή θέση στη βουλγαρική αγορά».

Με την πώληση της UBB και της Εθνικής Ασφαλιστικής τις επόμενες ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί πάνω από το 85% των δράσεων που προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Πρόκειται για τις πιο απαιτητικές δράσεις, μαζί με την πώληση της Finasbank στην Τουρκία, τις μεγαλύτερου μεγέθους και επίδρασης στον ισολογισμό του ομίλου θυγατρικές.

Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης των συστημικών τραπεζών που έχουν συμφωνηθεί με την DG Comp αποτελούν ισχυρές νομικές δεσμεύσεις που δεσμεύουν την Ελληνική Δημοκρατία.

Σε περίπτωση μη τήρησης των σχετικών δεσμεύσεων, οι ευρωπαϊκές αρχές μπορούν άμεσα να απαιτήσουν την επιστροφή της κρατικής βοήθειας που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο των ανακεφαλαιοποιήσεων, επιβάλλοντας μάλιστα ποινές.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η Εθνική έχει προχωρήσει και σε σημαντικές κινήσεις μείωσης του λειτουργικού κόστους με τον περιορισμό και την ορθολογικότερη κατανομή του δικτύου καταστημάτων, την ολοκλήρωση της εθελούσιας εξόδου προσωπικού και τη μείωση του κόστους των καταθέσεων. Στόχος της διοίκησης της Εθνικής είναι να ολοκληρωθούν το γρηγορότερο οι ενέργειες του σχεδίου αναδιάρθρωσης και να σχηματοποιηθεί η νέα δομή του ομίλου, ώστε να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης των «κόκκινων» δανείων.

Μετά την πώληση της UBB, ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) διαμορφώνεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, στο 17%, ενώ μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να φτάσει το 18%.

Σημειώνεται ότι μετά την πώληση της Finansbank η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) που είχε εκδώσει στο πλαίσιο της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης, ύψους 2,03 δισ. ευρώ, εξοικονομώντας δαπάνη ύψους περί τα 162 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ