ΕΛΛΑΔΑ

Δεν παίρνει απόδειξη από γιατρό 1 στους 4

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Χωρίς να λάβει απόδειξη πληρώνει ένας στους δύο Αθηναίους για υπηρεσίες που λαμβάνει σε ιδιωτικό οδοντιατρείο. Ενας στους τέσσερις κατοίκους της πρωτεύουσας που επισκέπτεται ιδιώτη γιατρό δεν έλαβε απόδειξη για μέρος ή για το σύνολο της δαπάνης, ενώ το ίδιο δηλώνει ένας στους τρεις Αθηναίους που αναζήτησε ψυχίατρο.

Αυτά είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα έρευνας υγείας του Τμήματος Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, η οποία διεξήχθη με τη μέθοδο προσωπικών συνεντεύξεων σε 1.060 ενήλικους Αθηναίους τον Απρίλιο του 2016. Οπως κατέδειξε η έρευνα, το 47% των συμμετασχόντων πάσχει από κάποιο χρόνιο νόσημα, με συνηθέστερα την αρτηριακή υπέρταση και τη δυσλιπιδαιμία. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους (53%) δεν διαθέτουν οικογενειακό γιατρό. Εξι στους δέκα επισκέφθηκαν το τελευταίο έτος πριν από την έρευνα γιατρό της δημόσιου συστήματος υγείας για πρωτοβάθμια περίθαλψη και περίπου το 45% ιδιώτη γιατρό. Από αυτούς που επισκέφθηκαν ιδιωτικό ιατρείο, ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι δεν έλαβε απόδειξη για μέρος ή για το σύνολο της δαπάνης. Το κόστος για την επίσκεψη σε ιδιώτη γιατρό από τη μια και η μεγάλη λίστα αναμονής στις δημόσιες δομές από την άλλη είχαν ως αποτέλεσμα ένας στους έξι ερωτωμένους (16,5%) να καθυστερήσουν να λάβουν ή ακόμα και να μη λάβουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Τέσσερις στους δέκα που συμμετείχαν στην έρευνα (41%) επισκέφθηκαν οδοντίατρο τον τελευταίο χρόνο καλύπτοντας στη συντριπτική τους πλειονότητα (84%) οι ίδιοι το κόστος της επίσκεψης. Στο 45% των περιπτώσεων δεν έλαβαν απόδειξη για το σύνολο ή μέρος της δαπάνης που κατέβαλαν. Το 17% των συμμετασχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι καθυστέρησε ή δεν μπόρεσε να λάβει υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας για οικονομικούς κυρίως λόγους.

Επιπλέον, ένας στους δέκα Αθηναίους νοσηλεύτηκε το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έρευνα σε νοσοκομείο, στις περισσότερες περιπτώσεις δημόσιο (85%), όπου και παρέμεινε κατά μέσον όρο 4-5 ημέρες. Υπηρεσίες ψυχικής υγείας αναζήτησε τον τελευταίο χρόνο πριν από την έρευνα το 4,4%. Η πλειονότητα αυτών που επισκέφθηκαν επαγγελματία ψυχικής υγείας (59%) απευθύνθηκε στον δημόσιο τομέα. Από το υπόλοιπο 41% που επισκέφθηκαν ιδιώτη, απόδειξη δεν έλαβε ένας στους τρεις. Το 53% των ερωτηθέντων δεν λαμβάνει καθόλου φάρμακα ή συμπληρώματα διατροφής. Από αυτούς που χρειάστηκε να λάβουν κάποιο σκεύασμα, οι μισοί έλαβαν το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν από την έρευνα αναλγητικά. Το 5% έλαβε φάρμακα που πρότεινε ένας μη επαγγελματίας υγείας και το 2,5% δήλωσε ότι διέκοψε την αγωγή του χωρίς σύσταση γιατρού. Από αυτούς που χρειάστηκε να λάβουν φάρμακα, το 4% είτε δεν τα κατάφερε είτε καθυστέρησε λόγω κόστους.

Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας περιλαμβάνονται στην έκθεση πεπραγμένων που δημοσιοποίησε πρόσφατα η 1η ΥΠΕ Αττικής. Οπως αναφέρεται στην έκθεση, η διαχρονική παρακολούθηση των μεταβλητών που διερευνώνται στην έρευνα μπορεί να διαμορφώσει το πλαίσιο λήψης αποφάσεων και χάραξης σχεδίου δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας της 1ης ΥΠΕ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ