ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πυρά κατά νομοσχεδίου για ΑΕΙ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μετά τη Νομική Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την ομοσπονδία πανεπιστημιακών ΠΟΣΔΕΠ, τα πυρά τους κατά του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ εξαπέλυσαν οι Σύγκλητοι του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Δημοκριτείου Θράκης.

Ειδικότερα, για κίνδυνο «διατάξεις του ν/σ να δημιουργήσουν δομικά προβλήματα στο πανεπιστήμιο και πιθανώς να το οδηγήσουν σε αδυναμία λειτουργίας» κάνει λόγο η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενδεικτικά, «οι ρυθμίσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα θα προξενήσουν δυσμενείς επιπτώσεις κυρίως στα πανεπιστήμια με μικρό αριθμό καθηγητών και γενικότερα ασύμμετρη σε βάρος τους κατανομή πόρων, με αποτέλεσμα να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκά το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου», λέει η Σύγκλητος.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Σύγκλητος του Δημοκριτείου διαπιστώνει ότι το σ/ν «δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση το νέο, σύγχρονο, θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται, ώστε να παρέχονται στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης του ρόλου και της θέσης του στο σύγχρονο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον εκπαίδευσης και έρευνας, υπηρετώντας παράλληλα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αποτελεί ευθεία παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του πανεπιστημίου, περιλαμβάνει υπερ-ρυθμίσεις και περιγράφει λεπτομερώς διαδικασίες που ανήκουν σε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, σε βαθμό που υποδηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης προς το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Συνιστά σοβαρή οπισθοδρόμηση για την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του πανεπιστημίου, περιλαμβάνοντας ρυθμίσεις που περιορίζουν τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας και υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών».

Την ίδια στιγμή, σε σύσκεψη επιτροπών των ΤΕΙ Αθήνας και του Πειραιά με θέμα την πρόταση του υπουργείου για συγχώνευσή τους σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα δύο ιδρύματα φέρεται να ζήτησαν το νέο ίδρυμα να συμπεριληφθεί στο μηχανογραφικό δελτίο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ