ΕΛΛΑΔΑ

Απαιτητικά τα Μαθηματικά και η Ιστορία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με θέματα χωρίς παγίδες αλλά απαιτητικά, ολοκληρώθηκαν χθες οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στον βασικό κύκλο μαθημάτων για τους περίπου 86.000 υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι χθες εξετάστηκαν στα Μαθηματικά και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας. Οπως ανέφεραν στην «Κ» οι εκπαιδευτικοί του φροντιστηρίου «Μεθοδικό», τα θέματα των Μαθηματικών ήταν χωρίς παγίδες, ωστόσο, καθώς το μάθημα επιλέγεται από υποψηφίους θεωρητικής κατεύθυνσης, δηλαδή με κλίση σε Αρχαία, Ιστορία, για ένα άριστο γραπτό ο υποψήφιος έπρεπε να έχει προετοιμαστεί πολύ καλά.

Οσον αφορά την Ιστορία, τα θέματα κρίθηκαν ιδιαίτερα απαιτητικά σε σχέση και με τον χαρακτήρα του μαθήματος. «Μεγαλύτερη δυσκολία είχαν τα θέματα της πρώτης ομάδας που απαιτούσαν ιδιαίτερα καλή γνώση, κατανόηση και εμπέδωση της ύλης, ενώ τα θέματα της δεύτερης ομάδας που συμπεριλαμβάνουν και τα παράλληλα κείμενα δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά», σχολίασαν οι εκπαιδευτικοί του φροντιστηρίου.

Χθες, επίσης, σε παρέμβαση που επέλεξε να κάνει μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία επισήμανε βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την επιλογή των θεμάτων. «Τα θέματα πρέπει να καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της ύλης, να είναι συμβατά με τη θεωρία του σχολικού βιβλίου, να έχουν κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία ώστε να επιτυγχάνεται η διακριτότητα της βαθμολογίας, να υπάρχει η καλύτερη δυνατή αξιολόγηση και να αντιμετωπίζονται στον διαθέσιμο χρόνο. Η διάρθρωση των θεμάτων πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές του οικονομικού προσανατολισμού που έχουν προετοιμαστεί σωστά να τα αντιμετωπίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς να αποθαρρύνουν τους μαθητές του θετικού προσανατολισμού στην επιλογή του μαθήματος. Είναι προφανές ότι πολύ δύσκολα ή πολύ εύκολα θέματα δεν εκπληρώνουν τους παραπάνω στόχους» ανέφερε η ΕΜΕ, ύστερα από μια χρονιά εξετάσεων κατά την οποία διακρίνεται αλλαγή φιλοσοφίας στην επιλογή των θεμάτων. Η αλλαγή διεφάνη πιο έντονα στα θέματα των Μαθηματικών Προσανατολισμού, στα οποία οι υποψήφιοι για να απαντήσουν με πληρότητα έπρεπε να ανακαλέσουν γνώσεις από προηγούμενες τάξεις.
 

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ